cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
poniedziałek, 13 marca 2017 11:51

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna

 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka.

 

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak matematyka, informatyka i wielu technicznych. Absolwent zdobędzie umiejętność budowania modeli matematycznych dla różnorodnych problemów i zjawisk, rozwiązywania zadań, formułowania wypowiedzi, tworzenia projektów, pozna zagadnienia, pojęcia i metody informatyki (elementy programowania, multimedia, bazy danych).

 

Pracownie informatyczne są bardzo dobrze wyposażone (skanery, drukarki, kamery, aparaty cyfrowe, rzutniki multimedialne, Internet), co umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Ponadto, jedna z pracowni oparta jest na technologii Macintosha i wyposażona w nowe komputery firmy Apple.

 

Działają różne koła zainteresowań: koło matematyczne, fizyczne, informatyczne, projekty multimedialne, program Globe.