cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
sobota, 16 września 2017 16:25

Spotkanie z Panią Policjant

Dnia 7 września br. w Bursie przy ZSiPO w Nysie odbyła się prelekcja nt. "Edukacja prawna szansą na właściwe zachowanie się w życiu codziennym''. Wykład poprowadziła nadk. Małgorzata Jeżewska. Prelekcja miała na celu uświadomienie młodzieży, które z niestosownych zachowań skutkują odpowiedzialnością karną. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała cennych wskazówek i spostrzeżeń doświadczonej i kompetentnej Pani nadkomisarz.

Wychowawcy