cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
niedziela, 01 października 2017 19:34

Akcja "Sprzątanie Świata"

Mieszkańcy bursy zaopatrzeni w worki i rękawiczki jednorazowe wzięli udział w akcji "Sprzątanie Świata". Porządkowaliśmy teren sąsiadujący z naszą szkołą. Akcja miała na celu  budowanie świadomości ekologicznej oraz rozbudzenie odpowiedzialności za środowisko naturalne.