cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
wtorek, 20 marca 2018 21:25

Technik pszczelarz

 

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia i organizacji chowu i hodowli pszczół, produkcji miodu i innych produktów pszczelich, marketingu i sprzedaż produktów i usług. W programie nauka jazdy ciągnikiem rolniczym oraz pracy maszynami rolniczymi. Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: język obcy, do wyboru chemia/biologia/geografia.

 

 

 

Technik pszczelarz może podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich. Może prowadzić działalność gospodarczą – własną pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne.

 

Pracownie: produkcji roślinnej, pszczelarskiej, zwierzęcej, techniczna; zajęcia praktyczne w pasiekach.