cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
sobota, 14 września 2019 20:57

Wyjście do Cinema 3D w Nysie.

W dniu 11 września 2019r.duża grupa z bursy wybrała się do Cinema 3D w Nysie na nocny seans filmowy. Młodzież miała okazję zrelaksować się po pracowitym dniu w szkole. Wyjście miało na celu wzmocnienie więzi koleżeńskich,integrację grupy starszych wychowanków z nowoprzyjętymi osobami oraz budowanie w młodym widzu wrażliwości oraz kulturalnego zachowania w miejscach publicznych. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwały Panie wychowawczynie E. Petecka i M. Michalik.