cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
wtorek, 10 lutego 2015 13:27

Klasa biologiczno-chemiczna (II Liceum Ogólnokształcące)

Klasa biologiczno-chemiczna

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych (biologia, chemia, biotechnologia itp.) Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów żywych, w tym ekologii, genetyki, biochemii, poznają metodologię i metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Pracownie: biologiczne (wyposażenie - preparaty, modele, zestaw mikroskopów, komplet filmów dydaktycznych), chemiczne i fizyczne z laboratoriami, wycieczki dydaktyczne, koła ekologów, projekt Globe.