cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
wtorek, 10 lutego 2015 13:27

Technik informatyk (Technikum nr 2)

Technik informatyk

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu urządzeń techniki komputerowej, programowania strukturalnego i obiektowego, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, oprogramowania użytkowego, języka angielskiego zawodowego. Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: informatyka i elementy matematyki w zakresie rozszerzonym.

Technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora sprzętu komputerowego, pracownika działu finansowo - księgowego.

Pracownie: komputerowe (oprzyrządowanie - skanery, drukarki, kamery, aparaty cyfrowe, rzutniki multimedialne, Internet; jedna pracownia - oparta na technologii Macintosh - komputerach firmy Apple, przedsiębiorczości; zajęcia praktyczne w firmach informatycznych.