cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
wtorek, 10 lutego 2015 13:27

Technik technologii żywności (Technikum nr 2)

Technik technologii żywności

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu technologii żywności (przetwórstwo zbóż, roślin, mięsa, mleka), mikrobiologii żywności, analizy żywności, marketingu i zarządzania firmą.

 

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: chemia

 

Technik technologii żywności może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi, a także przechowywanie i dystrybucję żywności.

 

Pracownie: technologii żywności, mikrobiologii, przedsiębiorczości, laboratorium analityczne, przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne w zakładach przetwórczych przemysłu spożywczego; kursy: kucharza małej gastronomii, agroturystyki.