cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
wtorek, 10 lutego 2015 13:27

Technik rolnik (Technikum nr 2)

Technik rolnik

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. W programie nauka jazdy ciągnikiem oraz pracy maszynami rolniczymi.

 

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: biologia

 

Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.)

 

Pracownie: produkcji roślinnej, hodowli, techniczna.