cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
środa, 18 marca 2020 13:27

Klasa językowo-geograficzna (II liceum ogólnokształcące)

 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: wos, j. angielski, geografia

 

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz innych humanistycznych. Poszerzony zakres z języków obcych, geografii oraz wos-u, wzbogacony o wprowadzenie do filozofii z elementami prawa. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

 

Absolwent tej klasy uzyska przygotowanie z zakresu analizy wydarzeń i procesów historycznych i społecznych, kontekstu kulturowego. Dobra znajomość języków obcych pozwoli na swobodne poruszanie się we współczesnym świecie.