cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
poniedziałek, 28 września 2020 11:38

Sprzątanie Świata

W tym roku, podobnie, jak w latach ubiegłych, w ramach akcji "Sprzątanie świata"  wychowankowie Bursy porządkowali  teren sąsiadujący z naszą szkołą. Akcja miała na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz rozbudzenie odpowiedzialności za środowisko naturalne.