cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
wtorek, 17 lutego 2015 13:33

Technik technologii żywności (Technikum nr 2)

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu technologii żywności (przetwórstwo zbóż, roślin, mięsa, mleka), mikrobiologii żywności, analizy żywności, marketingu i zarządzania firmą.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: język obcy i do wyboru chemia/biologia/geografia.

Technik technologii żywności może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi, a także przechowywanie i dystrybucję żywności.

Pracownie: technologii żywności, mikrobiologii, przedsiębiorczości, laboratorium analityczne, przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne w zakładach przetwórczych przemysłu spożywczego; kursy: kucharza małej gastronomii, agroturystyki.