cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
wtorek, 17 lutego 2015 13:55

Klasa matematyczno-informatyczna

Klasa matematyczno-informatyczna

Poszerzone przedmioty: matematyka, język angielski, informatyka.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak matematyka, informatyka i wielu technicznych. Absolwent zdobędzie umiejętność budowania modeli matematycznych dla różnorodnych problemów i zjawisk, rozwiązywania zadań, formułowania wypowiedzi, tworzenia projektów, pozna zagadnienia, pojęcia i metody informatyki (elementy programowania, multimedia, bazy danych).

 

Pracownie informatyczne są bardzo dobrze wyposażone (skanery, drukarki, kamery, aparaty cyfrowe, rzutniki multimedialne, Internet), co umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Ponadto, jedna z pracowni oparta jest na technologii Macintosha i wyposażona w nowe komputery firmy Apple.

Działają różne koła zainteresowań: koło matematyczne, fizyczne, informatyczne, projekty multimedialne, program Globe.