cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
wtorek, 17 lutego 2015 13:56

Klasa językowo-geograficzna

Poszerzone przedmioty: wos, j. angielski, geografia

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz innych humanistycznych. Poszerzony zakres z języków obcych, geografii oraz wos-u, wzbogacony o wprowadzenie do filozofii z elementami prawa oraz laboratorium filozoficzne w języku angielskim. Absolwent tej klasy uzyska przygotowanie z zakresu analizy wydarzeń i procesów historycznych i społecznych, kontekstu kulturowego. Dobra znajomość języków obcych pozwoli na swobodne poruszanie się we współczesnym świecie.

Pracownie: humanistyczne, w tym multimedialna z dostępem do Internetu, Klub Europejski, Klub Debat, koło literackie, dramatyczne, gazetka szkolna, działalność w organizacjach społecznych.