cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
piątek, 21 października 2016 13:14

Współczesne zagrożenia młodzieży - alkohol

18 października rozpoczęliśmy w bursie cykl zajęć profilaktycznych. Wychowankowie bursy uczestniczyli w zajęciach na temat negatywnego wpływu spożywania alkoholu. Młodzież obejrzała animację obrazującą szkody jakie wyrządza alkohol w poszczególnych organach naszego ciała. Następnie pracując w grupach zastanawiali się nad tym, jak uzależnienie od alkoholu wpływa na funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie, jego relacje z rodziną i najbliższymi. Zajęcia przygotowali i poprowadzili wychowawcy bursy.