cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 27 lutego 2020 15:52

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19:

1. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu:
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:

 • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub
 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2. Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

3. Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

4. Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

5. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

6. Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.
Dowiedz się więcej o koronawirusie:

 
ZALECENIA:

 • Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

 • Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 •  Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 •  Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
    Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
    Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
    – z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
    lub
    – bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego,, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

 • Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

 

Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?

- bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,

- zgłoś się BEZPOŚEDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

- NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,

- NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć

 

Ważne telefony:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 604958325

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzegu

Telefon alarmowy całodobowy: 793832257

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach

Telefon alarmowy całodobowy: 512244008

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kluczborku

Telefon alarmowy całodobowy: 601226721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Telefon alarmowy całodobowy: 606305480

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach

Telefon alarmowy całodobowy: 502635535

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Namysłowie

Telefon alarmowy całodobowy: 502540721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie

Telefon alarmowy całodobowy: 602654656

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Oleśnie

Telefon alarmowy całodobowy: 693628983

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 512082606

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Prudniku

Telefon alarmowy całodobowy: 502539944

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich

Telefon alarmowy całodobowy: 501723252

Telefoniczna informacja Pacjenta (bezpłatna, całodobowa) 800 -190- 590

 1. Wszystkie aktualne informacje dotyczące koronawirusa można śledzić pod linkiem wsseopole.pis.gov.pl
 2. Adresy oddziałów zakaźnych na Opolszczyźnie:
 • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 44-33-100
 • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, tel. (77) 40 87 800


 

 

 

 

czwartek, 27 lutego 2020 09:17

Spotkanie z przedstawicielem PWSZ w Nysie

W dniu 5.02.2020r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem PWSZ w Nysie w ramach promocji uczelni. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas maturalnych technikum i liceum ogólnokształcącego. Uczelnię nyską reprezentował dr inż. Piotr Bernat, który przedstawił różne kierunki studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i zaocznych. Nasi maturzyści zostali zapoznani z programem pięciu dodatkowych kompetencji absolwentów PWSZ w Nysie oraz z możliwościami wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne. Udział w tego typu spotkaniach umożliwi im dokonanie właściwego wyboru kierunków studiów.

wtorek, 25 lutego 2020 14:22

Wykład „Wybierz wodę”

Dnia 5.02.2020r. w ramach współpracy z PWSZ w Nysie dr inż. Marzena Zołoteńka – Synowiec przeprowadziła wykład na temat „Wybierz wodę”. W wykładzie uczestniczyli uczniowie technikum kształcący się w zawodach technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik weterynarii. Uczniowie mieli okazję poznać rożne rodzaje klasyfikacji wody do picia oraz ilość składników mineralnych w niej zawartych. Przedstawione zostało zapotrzebowanie na wodę przez organizm człowieka, z którego wynika, że należy dostarczyć 1ml wody na 1 kcal spożywanego pokarmu lub 30ml wody na 1kg masy ciała. W praktyce wychodzi na to, że powinniśmy pić około 1,5-3,5l wody dziennie, a w litrze dobrej wody powinno znajdować się co najmniej 200mg składników stałych (wapnia, magnezu, potasu, sodu itp.) Mitem jest twierdzenie, że należy pić przede wszystkim wody niegazowane. Woda gazowana nie szkodzi, a tylko w niektórych przypadkach należy jej unikać z określonych powodów zdrowotnych (nadkwasota, zaburzenia trawienne). Nasycenia wody dwutlenkiem węgla przyczynia się do obniżenia pH wody, co zabezpiecza przed rozwojem bakterii i wydłuża termin przydatności.
Warto mieć pod ręką butelkę dobrej wody mineralnej i sięgać po nią nawet wtedy, gdy nie chce nam się pić. Uczucie pragnienia sygnalizuje, że powinniśmy napić się już wcześniej. Nasz organizm nie jest w stanie magazynować wody i konieczne jest jej stałe dostarczanie - co wynikało z wygłoszonego wykładu.

wtorek, 25 lutego 2020 09:49

Tydzień z Matematyką - Instagram

Już od  2 marca nowe zadania i matematyczny humor znajdziesz  w swoim telefonie.
Śledź nas na Instagramie @matematykarolnika

Zachęcamy do udziału w konkursie na najciekawszy (autorski) rebus promujący matematykę, przedstawiający hasło związane z matematyką. Rebusy (format A4) przynoście do swoich nauczycieli matematyki do 06 marca 2020. Najbardziej pomysłowe prace zostaną nagrodzone 5 z matematyki !!!

Maraton Maturzysty:

 • start:  wtorek 2 marca 2020 r.
 • godzina rozpoczęcia maratonu: 14:30
 • miejsce:  sala  217
 • maturzyści pracują w grupach 2-4 osobowych

To szansa, by zmierzyć się z własnymi siłami, a jednocześnie dokształcić się przed maturą.

W poniedziałek 2 marca przyjdź do sali nr 200 o godz. 10.35  i przez 5 kolejnych dni rozwiązuj po jednym zadaniu.  Nagroda pewna: za wszystkie poprawnie rozwiązane zadania otrzymasz ocenę bardzo dobrą.

W dniach 2-6 marca 2020 w naszej szkole odbędzie się Tydzień z Matematyką - wszystkich uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i w organizowanych w tym czasie imprezach matematycznych:

 1.     Przerwa na Zadanie
 2.     Maraton Matematyczny
 3.     Konkurs na Rebus Matematyczny
 4.     Instagram - zadania matematyczne i humor


Barbara Matias-Cymbalista

7 lutego 2020 roku gościem naszej szkoły był redaktor „Nowin Nyskich”, polityk, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, samorządowiec burmistrz Nysy w latach 1998–2001, poseł na Sejm VIII kadencji, Janusz Sanocki. Uczestnikami spotkania z historią byli uczniowie klasy 3h, 3jg1,3jg2. Jak przystało na Pana Janusza spotkanie przeniosło nas w czasy komunizmu, stanu wojennego, o których Pan Sanocki opowiadał w bardzo ciekawy sposób, ilustrując wszystko balladami przy akompaniamencie gitary. Wszystkich nas niesamowicie zaskoczył śpiewając utwory Jacka Kaczmarskiego, Włodzimierza Wysockiego, Janusza Szpotańskiego. Spotkanie zakończyło się znaną nam pieśnią „Mury”, którą nuciła młodzież razem z gościem.

Renata Sroka

poniedziałek, 24 lutego 2020 15:06

Awans do najlepszej 16 w Polsce !

Uczniowie nyskiego Rolnika w ostatnim tygodniu ferii byli gospodarzem turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski juniorów. Po niezbyt udanym początku - przegranym spotkaniu z Norwidem Częstochowa - w kolejnych swoich meczach pewnie  wygrali z drużynami z Suwałk i Bielawy, czym zapewnili sobie awans do półfinału mistrzostw Polski. Awans do grona 16. najlepszych zespołów w kraju w tej kategorii wiekowej to spory sukces drużyny z Nysy. Podczas zakończenia turnieju  nagrodzonych zostało 3 zawodników z nyskiego zespołu:

 • -najlepiej przyjmującym był Oliwier Wójcik,
  -najlepiej blokującym Dominik Kramczyński,
  -najlepiej atakującym Jakub Chwastyk.

Wielkie gratulacje!

Skład zespołu: Chwastyk Jakub, Spychała Oskar, Pęcherczyk Filip, Pasternak Maciej, SzAfrański Jakub, Dymowski Michał, Jacewski Wojciech, Wójcik Oliwier, Kramczyński Dominik, Kubacki Wiktor, Żuliński Dawid, Janik Mateusz, Kluz Dominik, Jańczak Adrian.

Trenerzy zespołu: Bartłomiej Dykta i Przemysław Kaczmarczyk.

W najbliższy wtorek w siedzibie Polskiego Związku Piłki Siatkowej odbędzie się losowanie grup półfinałowych.  Trzymamy kciuki i życzmy powodzenia chłopakom i trenerom!

Bartek Dykta

W listopadzie w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta, w którym wzięli udział uczniowie klas z geografią w zakresie rozszerzonym. Dyplom za bardzo dobry wynik oraz nagrodę otrzymał Adam Rzepka (I jg). Test z zakresu znajomości geografii świata i Polski bardzo dobrze rozwiązali również: Jakub Wojdyło (II jg1), Szymon Pępek (I jgp), Jakub Brandys (I jgp), Julia Hetmańska (II jg2).

Wszystkim gorąco gratulujemy!
Jolanta Wawrzyniak-Rószczka

poniedziałek, 24 lutego 2020 15:01

III Turniej Tenisa Stołowego - 15.02.2020 r.

 

 

 

W  dniu 15.02.2020 roku w hali Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie (popularnym "Rolniku")  odbył się III Turniej Amatorów w Tenisie Stołowym. Zawody rozgrywanie były systemem o każde miejsce. W Turnieju wzięli udział zawodnicy i zawodniczki z następujących powiatów: namysłowskiego, nyskiego, głubczyckiego, opolskiego-ziemskiego.

Oto wynik końcowy zmagań uczestników turnieju:

 • 1.   Wala  Krzysztof
 • 2.   Sawicki  Grzegorz
 • 3.   Skorodzień Tadeusz
 • 4.   Kurowski Jakub
 • 5.   Kurowski Mariusz
 • 6.   Kotylak  Paweł
 • 7.   Gajownik Janusz
 • 8.   Helbin Lesław
 • 9.   Adaszyński Mateusz
 • 10. Fościak Wiesław
 • 11. Pietrzyk Jan
 • 12. Krzyzanowski Wojciech
 • 13. Szandarowski Michał
 • 14. Adaszyński Sławomir
 • 15. Lasman  Karolina
 • 16. Lasman Waldemar
 • 17. Kołtun Szymon
 • 18. Perzyna Amelia
 • 19. Malec Martyna
 • 20. Lasman Szymon


Zawody zorganizował i prowadził Bogusław Kurczak

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły -  Maciej Olaniszyn kl.III TI1 i Michał Szymański kl.III TW zakwalifikowali się do etapu okręgowego XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez biuro Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie. Hasłem przewodnim tegorocznej olimpiady jest "Zarządzanie różnorodnością w organizacji". Etap okręgowy odbędzie się  w marcu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Maciejowi i Michałowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Małgorzata  Pogwizd

Dnia 07.02.2020 r., w hali sportowej PWSZ na ul. Otmuchowskiej,  rozegrany został Półfinał Wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt, którego stawką było miejsce w finale. Znakomita gra naszych piłkarek ręcznych zapewniła zwycięstwo nad drużyną z Brzegu oraz Kędzierzyna – Koźla, a tym samym awans do turnieju finałowego o Mistrzostwo Licealiady. Gratulujemy i życzymy sukcesu w finale.

Nasze reprezentantki:

 • 1. Banasiak Kamila
 • 2. Bziuk Maja
 • 3. Czerniec Amelia
 • 4. Dyrek Wiktoria
 • 5. Furmanek Oliwia
 • 6. Grunnenberg Izabela
 • 7. Majerska Julia
 • 8. Mika Klaudia
 • 9. Smoleń Julia
 • 10. Szczurek Julia
 • 11. Wróbel Karolina
 • 12. Zabrzeńska Laura
 • 13. Zawaryńska Agata

Opiekun zespołu : Joanna Stancelewska

Nasze piłkarki nożne dobrze zaprezentowały się w półfinale Mistrzostw Województwa zajmując 2 miejsce. Przegrały tylko z jedną drużyną z Brzegu 0:1, pokonały ubiegłoroczne mistrzynie województwa drużynę z Bogdańczowic 2:1 i zremisowały 1:1 z Olesnem. Półfinał odbył się w Kluczborku. Gratulujemy!
środa, 05 lutego 2020 20:52

Warsztaty profilaktyczne

3 lutego grupa uczniów z kl. ITŻI wzięła udział w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez dr Monikę Piejko z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki technice warsztatowej młodzież zostaje wyposażona w kompetencje miękkie, wspierające i umożliwiające odpowiednie reagowanie i przeciwdziałanie niepożądanym reakcjom. Nasza szkoła włączyła się do projektu pn. "Zachowania problemowe młodzieży – badania w województwie opolskim". Celem zadania jest zdefiniowanie zachowań uznawanych przez młodzież szkolną za problemowe, rozpoznanie uwarunkowań występowania i określenie konsekwencji. Badania zostały wykonane na zlecenie Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Nasza uczennica, Agnieszka Dudek, zajęła IX miejsce w 35 Plebiscycie na 10 Najlepszych Uczniów-Sportowców w roku 2019. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w 2020 roku!

W dniu, 12.12.2019r., w naszej szkole odbył się Etap Rejonowy XXVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. To ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Jego uczestnicy muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii, znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wiedzą o PCK. Z testem zmierzyli się zwycięzcy eliminacji szkolnych ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z rejonu Nysy. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 1M2P: Agnieszka Dudek i Natalia Korenda.
Podczas gdy opiekunowie SK PCK sprawdzali testy, uczestnicy olimpiady wysłuchali prezentację na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów, "Nie zawsze wędzone trzyma się dłużej", wygłoszonej przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie – p. Janusza Trzęsimiech. Dla wszystkich gości został przygotowany słodki poczęstunek a dla każdego uczestnika zdrowa - owocowa przekąska. Nagrody oraz poczęstunek dla uczniów przygotował Zarząd Rejonowy PCK w Nysie a nad przebiegiem olimpiady czuwała prezes – p. Jolanta Flakowska.
 II miejsce zajęła uczennica naszej szkoły, Natalia Korenda - gratulujemy sukcesu!

Opiekunowie SK PCK:
p. Renata Wilczyńska
p. Anita Warzecha-Trzęsimiech


Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy 3h Julii Misiaszek zajęcia pierwszego miejsca w Konkursie Eseistycznym przeprowadzonym przez Wydział Neofilologii PWSZ w Nysie, w ramach współpracy z Kalifornijskim Uniwersytetem Stanowym w Bakersfield.  Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich powiatu nyskiego i polegał na napisaniu eseju w języku angielskim na podstawie książki "O chłopcu, który ujarzmił wiatr" ('The Boy Who Harnessed the Wind' by William Kamkwamba).

Lucyna Bagrowska-Feige

W  dniu 28.01.2020 roku, w hali Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, odbył się  ½ Finał Mistrzostw Województwa w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców i Dziewcząt – Licealiada. W zawodach wzięły udział szkoły reprezentujące powiaty: głubczycki prudnicki i nyski. Zawody rozgrywane były systemem rosyjskim (do dwóch przegranych meczy)

Oto wynik rywalizacji dziewcząt:

 • 1.   Olczyk Izabella ZSiPO w Nysie
 • 2.   Lenkiewicz Nikola ZSiPO w Nysie
 • 3.   Olszyna Wiktoria ZSO w Głubczycach
 • 4.   Juzwiszyn Anita ZSO w Głubczycach
 • 5.   Zajac Natalia  CKZiU w Nysie
 • 6.   Placzek Dominika ZSO Nr 1 Prudnik
 • 7.   Wielądek  Katarzyna ZSM w Głubczycach
 • 8.   Bezak Jagoda ZSO Nr 1 w Prudniku
 • 9.   Szelwach Karolina I LO w Nysie
 • 10. Zelasko Karolina ZSO Nr 1 w Prudniku


Oto wynik rywalizacji chłopców:

 • 1.   Mielnik  Jakub  ZSO w Głubczycach
 • 2.   KaźmierczakKacper ZSM w Głubczycach
 • 3.   Białecki Wiktor ZST w Nysie
 • 4.   Szandarowski Michał I LO w Nysie
 • 5.   Olczyk Michał ZSiPO w Nysie
 • 6.   Pęcherczyk Filip ZSiPO w Nysie
 • 7.   Ciemny Daniel  ZSM w Głubczycach
 • 8.   Baran Tomasz ZSM w Głubczycach
 • 9.   Jędrzejczyk  Jan  ZSR w Prudniku
 • 10. Gibek Kamil ZSO Nr 1 w Prudniku
 • 11. Maciejewski Damian CKZiU w Prudniku


Zawody zorganizował i prowadził  Bogusław Kurczak
nauczyciel ZSiPO w Nysie


Reprezentacja ZSiPO chłopców w Unihokeju znalazła się wśród siedmiu najlepszych drużyn województwa. W finale, który odbył się w Niemodlinie, wzięły udział drużyny z Opola, Kędzierzyna-Koźla, Kietrza oraz Nysy. Po wyjściu z grupy w półfinale trafiamy na późniejszego triumfatora całej imprezy drużynę ZST Nysa, z którą przegrywamy minimalnie 1:2, w meczu o brązowy medal po rzutach karnych ulegamy drużynie z Kietrza. Zajmujemy ostatecznie 4 miejsce w województwie.Gratulujemy.


24.01.2020, w hali sportowej PWSZ na ul. Otmuchowskiej, rozegraliśmy mecz z zespołem z Brzegu w ramach Półfinału Mistrzostw Województwa w Koszykówce Chłopców. Koszykarze reprezentujący naszą szkołę stanęli na wysokości zadania i po dobrej grze zdecydowanie wygrali mecz z I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu. Tym samym  powtórzyliśmy sukces z poprzedniego roku awansując do Finału Mistrzostw Województwa. Gratulacje i duże brawa. Sukcesów w Finałach.

Skład Reprezentacji ZSiPO:

 • Gazdecki Jan
 • Marzec Dawid
 • Wandzel Jakub
 • Pryga Łukasz
 • Cebula Jakub
 • Sławek Konrad
 • Jedynak Dominik
 • Juras Kacper
 • Karaim Jan
 • Hreciński Tomasz
 • Tomaś Kacper
 • Pawlus Michał
 • Stanisławski Artur

Opiekun zespołu

Grzegorz Błauciak

 

 

 

 

                               

 

poniedziałek, 27 stycznia 2020 15:23

Wyjazd uczniów 3ti do Opola

16.01.2020 grupa naszych informatyków, uczniów klasy 3TI, wraz z opiekunem Markiem Workiewiczem, odbyli jednodniowy staż w Laboratorium Branżowym Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Na zajęciach, prowadzonych przez specjalistę od robotyki, uczniowie mogli z bliska poznać obsługę oraz programowanie robota KUKA (niemiecka firma zajmująca się produkcją robotów przemysłowych, jedna z największych w branży na świecie). Po zajęciach teoretycznych oraz ćwiczeniach praktycznych w sterowaniu robotem był też czas na jazdę zaawansowanym symulatorem samochodu ciężarowego. W dobrych nastrojach, pełni wrażeń i z głowami pełnymi wiedzy wróciliśmy do Nysy.

Marek Workiewicz

W sobotę 25.01.2020 roku w hali Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie odbył się II Turniej Amatorów Tenisa Stołowego z cyklu 7 turniejowych zmagań od stycznia do maja 2020 roku organizowanych w popularnym "Rolniku" . Organizowane turnieje mają na celu popularyzację tej dyscypliny sportowej w Powiecie Nyskim i sprawdzenie przez zawodników i zawodniczki nabytych umiejętności technicznych. W turniejach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w klubach biorący udział w rozgrywkach do III ligi włącznie oraz typowi amatorzy uprawiający tą dyscyplinę rekreacyjnie. W zawodach wzięli udział przedstawiciele następujących powiatów: nyskiego, opolskiego ziemskiego, głubczyckiego. Szkoda tylko, że nie biorą udziału w tych turniejach zawodnicy nyskich klubów: seniorzy LUKS Nysa i AZS PWSZ Nysa pomimo, że są to jedyne zawody tego typu w Powiecie Nyskim. Rywalizacja toczyła się systemem o każde miejsce.

Oto wynik końcowy zmagań w II turnieju:

 • 1.  Wala Krzysztof
 • 2.  Kolman Marcin
 • 3.  Pruszkowski Jakub
 • 4.  Kotylak Paweł
 • 5.  Bagiński Michał
 • 6.  Skorodzień Tadeusz
 • 7.  Adaszyński Mateusz
 • 8.  Olczyk Michał
 • 9. Gajownik Janusz
 • 10. Czak Zdzisław
 • 11. Fościak Wiesław
 • 12. Olczyk Izabela
 • 13. Adaszyński Sławomir
 • 14. Lasman Karolina
 • 15. Szandarowski Michał
 • 16. Jakubczak Paweł
 • 17. Romanowski Paweł
 • 18. Krawczyk Andrzej
 • 19. Romanowska Magda
 • 20. Pruszkowski Krzysztof
 • 21. Mukharov Azamat
 • 22. Romanowska Aleksandra
 • 23. Kołtun Szymon
 • 24. Szandarowski Piotr
 • 25. Perzyna Amelia
 • 26. Krawczyk Leon
 • 27. Dyluś Dariusz

Organizatorem zawodów i sędzią głównym był Bogusław Kurczak

nauczyciel i trener tenisa stołowego w ZSiPOw Nysie

W dniu 12.01.2020 roku odbył się I Turniej Amatorów Tenisa Stołowego z cyklu 7 turniejów mający na celu popularyzację tenisa stołowego w powiecie nyskim. W zawodach wzięło udział 33 zawodników i zawodniczek reprezentujących powiat nyski, powiat opolski ziemski, głubczycki, powiat namysłowski. Uczestnicy rywalizowali systemem o każde miejsce.

Oto wynik zmagań zawodników i zawodniczek w kategorii OPEN:

 • 1.  Wala Krzysztof
 • 2.  Kotylak Paweł
 • 3.  Rogoziński Szymon
 • 4. Skorodzień Tadeusz
 • 5. Pruszkowski Jakub
 • 6. Gajownik Janusz
 • 7. Bagiński Michał
 • 8. Rybczyński Dariusz
 • 9. Kurowski Mariusz
 • 10. Kurowski Jakub
 • 11. Adaszyński Mateusz
 • 12. Olczyk Michał
 • 13. Fościak Wiesław
 • 14. Szandarowski Michał
 • 15. Romanowski Paweł
 • 16. Krzyżanowski Wojciech
 • 17. Czak Zdzisław
 • 18. Olczyk Izabella
 • 19. Adaszyński Sławomir
 • 20. Ciastoń Tomasz
 • 21. Gargol Tomasz
 • 22. Dyluś Dariusz
 • 23. Szandarowski Piotr
 • 24. Krawczyk Leon
 • 25. Gargol Amelia
 • 26. Krawczyk Andrzej
 • 27. Gargol Wiktoria
 • 28. Lasman Karolina
 • 29. Romanowska Magda
 • 30. Pacan Małgorzata
 • 31. Romanowska Aleksandra
 • 32. Kołtun Szymon
 • 33. Lasman Szymon

Organizatorem zawodów i sędzią głównym był Bogusław Kurczak

nauczyciel i trener tenisa stołowego w ZSiPOw Nysie

W dn. 22.01.2020 w Opolu w Instytucie Historii odbył się II etap okręgowych eliminacji XLVI Olimpiady Historycznej, w którym udział wzięli uczniowie:  Szymon Rębisz kl. 3 JG1 oraz  Szymon Tetłak kl. 3 JG2. W eliminacjach pisemnych  II etapu okręgowego w Opolu w dn. 11.01.20 udział wzięlo 46 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa opolskiego. Do eliminacji ustnych II etapu okręgowego w dn. 22.01.2020 zakwalifikowało się 20 uczniów - w tym dwaj nasi uczniowie.  
II miejsce w XLVI Olimpiadzie Historycznej - etap okręgowy - zajął Szymon Rębisz. 

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna ma długoletnią tradycję i wysoką renomę. Organizowana jest od 1974 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy wsparciu MEN, Kancelarii Sejmu RP oraz IPN-u. Trzystopniowe eliminacje olimpijskie to nie tylko droga do sukcesu zwieńczona przepustką do wymarzonych studiów (index) ale również okazja do sprawdzenia swojej wiedzy dla pasjonatów historii.

Serdecznie gratulujemy wysokiego wyniku, życzymy dalszych sukcesów i trzymamy kciuki!
Przed Szymonem III etap centralny Olimpiady Historycznej w Warszawie.
Dorota Błaszczyszyn

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych, podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Tłumaczeniowym organizowanym przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. Szczegóły - w załączniku.

Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne z j.angielskiego na j.polski oraz z j.polskiego na j.angielski  tekstów popularnonaukowych, użytkowych oraz poezji. Konkurs składa się z dwóch części: konkursu właściwego, który odbędzie  się 5 lutego 2020 r.  w  auli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ulicy Rodziewiczówny 1. oraz  gali rozdania nagród która odbędzie się  26 lutego 2020r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych z powiatu Nyskiego zainteresowanych  kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych z zacięciem tłumaczeniowym. Do udziału w konkursie nie jest potrzebne specjalne przygotowanie. Uczniowie podczas konkursu mogą korzystać z przygotowanych dla nich słowników. Liczą się: błyskotliwość i intuicja tłumaczeniowa, a także chęć sprawdzenia się w roli tłumacza.

Koordynatorzy Konkursu:
mgr Joanna Narolska-Kapuścińska
mgr Marta Górska-Zielonka

czwartek, 23 stycznia 2020 11:54

Honor Roll w Programie GLOBE

Honor Roll to specjalny medal przyznawany tym szkołom uczestniczącym w programie Globe (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), które regularnie raportują zebrane dane do ogólnoświatowej bazy danych.
Szkolny zespół Globe’owców, podobnie jak w poprzednich latach, na bieżąco wykonuje obserwacje fenologiczne, obserwacje zachmurzenia nieba i smug kondensacyjnych, pomiary składników pogody oraz badania hydrologiczne wody z Nysy Kłodzkiej.
Za badania wykonane i wprowadzone na portal amerykański w okresie od 23 września do 22 grudnia  2019r. w międzynarodowym rankingu szkół uczestniczących w Programie GLOBE  przyznano nam 5 wirtualnych medali: 3 złote i 2 brązowe. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.globe.gov/globe-data/science-honor-roll/honor-roll-recognition?organizationId=14572

środa, 15 stycznia 2020 08:30

Rolnik wciąż w czołówce!

Miesięcznik "Perspektywy" i "Rzeczpospolita" już por 23. opublikowały ranking najlepszych szkół w Polsce. Nasz Rolnik znajduje się wśród najlepszych 500 szkół w kraju. Z tej okazji możemy się poszczycić brązową tarczą.

II Liceum Ogólnokształcące uplasowało się na 503. miejscu w kraju i 14 w województwie opolskim wyprzedzając po raz kolejny inne licea z regionu.

Technikum nr 2 zajęło 413. miejsce w Polsce i 20 w województwie.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, a technika dodatkowo za wyniki egzaminu zawodowego.

Dziękujemy Tym z Was, którzy się do tego przyczyniliście!

W dniu 13.01.2020 roku w hali Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nyskiego w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. W rywalizacji wzięło udział 19 zawodników reprezentujących 5 szkół ponadpodstawowych.

Oto wynik zmagań sportowych chłopców:

 •  1. Pęcherczyk Filip ZSiPO w Nysie
 •  2. Szandarowski Michał I LO w Nysie
 •  3. Białecki Wiktor ZST w Nysie
 •  4. Olczyk Michał ZSiPO w Nysie
 •  5. Bednarz Maksymilian CKZiU w Nysie
 •  6. Reh Jakub ZSZ nr 6 w Nysie
 •  7. Kobus Dawid ZST w Nysie
 •  8. Pohl Grzegorz ZSZ nr 6 w Nysie
 •  9. Greszczuk Rafał CKZiU w Nysie
 •  10.Zapała Dawid ZSZ nr 6 w Nysie
 •  11.Król Oskar ZSZ nr 6 w Nysie
 •  12.Śnieżek Karol ZSiPO w Nysie
 •  13.Pawlik Michał ZSiPO w Nysie
 •  14.Kujda Sebastian I LO w Nysie
 •  15.Gabrysiak Aleksander I LO w Nysie
 •  16.Gniewczyński Dawid I LO w Nysie
 •  17.Zaremba Mateusz ZST w Nysie
 •  18.Kubacki Wiktor ZSiPO w Nysie
 •  19.Krala Jakub ZSZ nr 6 w Nysie

 Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-IV uzyskali awans do ½ finału wojewódzkiego w indywidualnym tenisie stołowym.

 

 

 

 

 

W dniu 13.01.2020 roku w hali Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nyskiego w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt. W rywalizacji wzięło udział 7 zawodniczek reprezentujących 4 szkoły ponadpodstawowe.

Oto wynik zmagań sportowych dziewcząt:

 • 1. Olczyk Izabella ZSiPO w Nysie
 • 2. Lenkiewicz Nikola ZSiPO w Nysie
 • 3. Zając Natalia CKZiU w Nysie
 • 4. Szelwach Karolina  I LO w Nysie
 • 5. Majchrzak Klaudia ZSiPO w Nysie
 • 6. Jonientz Weronika CKZiU w Nysie
 • 7. Nosowska Agata ZST w Nysie

Zawodniczki, które zajęły miejsca I-IV uzyskały awans do ½ finału wojewódzkiego w indywidualnym tenisie stołowym.

 

 

 

 

 

środa, 18 grudnia 2019 13:42

Swiąteczne życzenia

Niech magiczny czas Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość, a każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem.

Wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły wielu miłych chwil w gronie najbliższych, a w Nowym Roku sukcesów i spełnienia marzeń - życzy Dyrekcja.

So This Is Christmas

niedziela, 22 grudnia 2019 22:08

Jasełka 2019

Mędrcy Świata Monarchowie wraz z Herodem, gdzie śpiesznie dążycie? W ostatni dzień przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie Rolnika obejrzeli, tradycyjną już, inscenizację Jasełek. Towarzyszyli Herodowi w przeżyciach sumienia, by finalnie oddać pokłon Bogu - jak Herod upadający przed narodzonym na ziemi Bożym Synem. Spektakl skłaniał wszystkich do głębokiej zadumy, zatrzymania w przed świątecznej gonitwie i rozważań nad tym co ważne. Prawdziwie Anielski Chór uświetnił wstęp najpiękniejszymi kolędami i pastorałkami. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie spektaklu: reżyserowi, aktorom, chórowi, dekoratorom, scenarzystom, katechetom oraz całej zgromadzonej publiczności.

Padł rekord! Napisaliśmy 370 669 LISTÓW! To rekordowy Maraton Pisania Listów! Napisaliśmy najwięcej listów w historii, to aż 370 669 podjętych akcji. Najważniejsze jest jednak Wasze zaangażowanie. Bardzo Wam dziękujemy za zorganizowanie miejsc maratonowych i za każde działanie na rzecz bohaterek i bohaterów tegorocznego Maratonu! Do Maratonu Pisania Listów przyłączyły się m.in. szkoły, biblioteki i kawiarnie. Pisanie listów można było zorganizować także we własnym domu. W tym roku bohaterkami i bohaterami Maratonu Pisania Listów były osoby młode, które zbyt wcześnie spotkały się z atakami, prześladowaniem i niesprawiedliwością. Wśród nich znaleźli się między innymi YASAMAN ARYANI, która odważyła się przeciwstawić irańskiemu prawu nakazującemu kobietom akrywanie głowy, za co została skazana na 16 lat więzienia, a także MAGAI MATIOP NGONG, który ma obecnie 17 lat i przebywa w celi śmierci.

 

 

 

W Domu Kultury w Namysłowie odbyło się Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Opolskiego za rok szkolny 2018/2019 które corocznie odbywa się pod koniec roku kalendarzowego za poprzedni rok szkolny. Organizatorem podsumowania współzawodnictwa był Szkolny Związek Sportowy ,,Opolskie” w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, a odpowiedzialnym za przygotowanie oprawy artystycznej i prowadzenie podsumowania była Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Namysłowie. Narodzone zostały najlepsze pierwsze sześć szkół w kategorii Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiadzie.

Wyniki współzawodnictwa w ramach Igrzysk Dzieci na sklasyfikowanych 282 szkoły:1.   SP nr 4 Namysłów  713 pkt

 • 2.   PSSP nr 5 Krapkowice 675 pkt
 • 3.   PSP nr 6 Brzeg 646 pkt
 • 4.   PSP nr 2 Opole 639 pkt
 • 5.   SP nr 1 Nysa  635 pkt
 • 6.   SP nr 10 Nysa 590 pkt
 • 16. SP nr 3 Nysa 405 pkt
 • 21. PSP nr1 Głuchołazy 336 pkt
 • 35. PSP nr 2 Głuchołazy 251 pkt
 • 46. SP nr1 Otmuchów  200 pkt
 • 52. PSP nr 3 Głuchołazy  173 pkt
 • 98.ZSP Biała Nyska  94 pkt
 • 131. ZSP Korfantów 59 pkt
 • 147. PSP nr 3 Paczków
 • 159. SP Polski Świętów
 • 181. PSP Mańkowice
 • 232. SP nr 5 Nysa

Wyniki współzawodnictwa w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej na sklasyfikowane 286 szkół:

1.   PSP nr 19 Kędzierzyn-Koźle 727 pkt
2.   PSP nr 6 Brzeg 636 pkt
3.   PSP nr 12 Kędzierzyn-Koźle 511 pkt
4.   PSP nr1 Opole 503 pkt
5.   PSP nr 1 Olesno 486 pkt
6.   PSSP nr 5 Krapkowice 470 pkt

11. SP nr 10 Nysa 400 pkt
25. PSP nr 3 Głuchołazy 273 pkt
40. SP nr 3 Nysa 178 pkt
61. SP nr1 Nysa 149 pkt
64. PG nr1 Głuchołazy  140 pkt
67. SP nr 1 Otmuchów 128 pkt
80. SP nr5 Nysa 114 pkt
84. ZSS Nysa 106 pkt
96. PSP nr2 Głuchołazy 95 pkt
99. PG Łambinowice 93 pkt

Wyniki współzawodnictwa w ramach Licealiady na sklasyfikowane 81 szkoły:1.   ZSiPO Nysa 882 pkt

 • 2.   I  LO Brzeg 605 pkt
 • 3.   ZSEiO Olesno 594 pkt
 • 4.   ZS nr 1 Kędzierzyn-Koźle 580 pkt
 • 5.   PLO 2 Opole 531 pkt
 • 6.   ZSL-T Kluczbork 514 pkt
 • 27. CKZiU Nysa 225 pkt
 • 31. ZSO Nysa 211 pkt
 • 40. ZST Nysa 177 pkt
 • 48. ZSE Nysa 133 pkt
 • 61. ZS Głuchołazy 82 pkt
 • 63. DHL Nysa 71 pkt
 • 67. ZSZ Łambinowice 58 pkt
 • 74. ZSZ nr 6 Nysa 20 pkt
 • 74. ZS Otmuchów 20 pkt

Nagrodzone szkoły otrzymały okazałe puchary i drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

 

 

 

W ramach współpracy z PWSZ w Nysie, dnia 12.12.2019 r. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec wygłosiła wykład o tematyce „Wpływ dodatków do żywności na organizm człowieka”.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie technikum kształcący się w zawodach technik technologii żywności i technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie mieli okazję poznać różnorodne dodatki stosowane do żywności oraz ich oddziaływanie na organizm człowieka. Zaprezentowane zostały między innymi barwniki i aromaty dopuszczone jako dodatki do żywności, syntetyczne substancje słodzące stosowane w żywności o obniżonej energetyczności („light”), dodatki zwiększające trwałość żywności (konserwanty, przeciwutleniacze), oraz dodatki kształtujące strukturę żywności (emulgatory i substancję zagęszczające).

Czy należy się bać E-dodatków? Nie, ale lepiej spożywać żywność jak najmniej przetworzoną. Prowadząca wykład sugerowała, że im dłuższy termin ważności i im ładniej produkt wygląda, tym więcej w nim dodatków. Zachęcała do poświęcania trochę czasu na czytanie etykiet przy zakupie produktów spożywczych.

W dniu13.12.2019r. w Hali Sportowej PWSZ został rozegrany finałowy turniej koszykówki chłopców o  Mistrzostwo Powiatu. Dobra postawa naszych koszykarzy zapewniła zwycięstwa nad zespołami z I LO Carolinum i ZS Otmuchów. Tym samym awansowaliśmy do półfinałów Mistrzostw Województwa.

Nasi reprezentanci:

 • Cebula Jakub
 • Marzec Dawid
 • Gazdecki Jan
 • Sławek Konrad
 • Pryga Łukasz
 • Jedynak Dominik
 • Tomaś Kacper
 • Karaim Jan
 • Juras Kacper
 • Pawlus Michał
 • Sojka Michał
 • Wandzel Jakub
 • Hreciński Tomasz

Opiekun zespołu: Grzegorz Błauciak

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie

10 grudnia przedstawiciele opolskiej KAS z Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, realizując kampanię "Akademia Cła i Akcyzy" odwiedzili naszą szkołę. Uczniowie w ramach spotkania poznali specyfikę pracy KAS oraz  dowiedzieli się o wielu przydatnych informacjach dotyczących podatków w naszym kraju. Na wykładzie omówione były też obowiązki wynikające z podjęcia stosunku pracy oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Młodzież bardzo żywo uczestniczyła w spotkaniu i zadawała wiele pytań co w dużej mierze należy zawdzięczać prelegentkom- P. Jolancie Pigulaki  Katarzynie Kaszura  -przygotowanym w profesjonalny sposób.

Renata Sroka

W   dniu 07.12.2019 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie odbył się V Turniej Amatorów w Tenisie Stołowym. W zawodach wzięło udział 22 zawodników i zawodniczek. Turniej rozgrywany był o każde miejsce.

Oto wynik końcowy zmagań zawodników i zawodniczek:

 • 1.  Wala  Krzysztof
 • 2.  Kotylak Paweł
 • 3.  Skorodzień Tadeusz
 • 4.  Szandarowski  Michał
 • 5.  Gajownik Janusz
 • 6.  Adaszyński Mateusz
 • 7.  Bagiński Michał
 • 8.  Nalepa  Dariusz
 • 9.  Olczyk  Michał
 • 10. Fościak Wiesław
 • 11. Jakubczak Paweł
 • 12. Czak Zdzisław
 • 13. Adaszyński Sławomir
 • 14. Lasman Karolina
 • 15. Szandarowski  Piotr
 • 16. Olczyk Izabella
 • 17. Dyluś Dariusz
 • 18. Miśkowiec Tomasz
 • 19. Sołtysiak Adrian
 • 20. Lasman Szymon
 • 21. Kowalczyk Kacper
 • 22. Zwierzyński Damian

Zawody zorganizował  i sędziował Bogusław Kurczak

czwartek, 12 grudnia 2019 23:27

Olimpiada Geograficzna

Prezydium Komitetu Głównego podjęło w dniu 11 grudnia 2019 r. uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLVI Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów, których praca pisemna została oceniona przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej na 75 punktów lub więcej. Wśród zakwalifikowanych jest Jakub Wojdyło z kl. II jg1, który napisał pracę „Krajobraz Jarnołtówka i Pokrzywnej jako zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym”.  W ciągu dwóch miesięcy przygotowania materiałów na olimpiadę wykonał obserwacje i pomiary w terenie, przeprowadził wywiady, wyszukał odpowiednie źródła informacji, przeanalizował mapy i dane statystyczne oraz  wykonał własną dokumentację graficzną.

Gorąco gratulujemy i życzymy sukcesów na  okręgowym etapie olimpiady, który już w lutym 2020r.
Opiekun: J. Wawrzyniak-Rószczka

czwartek, 12 grudnia 2019 23:26

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt

W dniu 10.12.2019r. w hali sportowej DLH został rozegrany finałowy turniej koszykówki dziewcząt o  Mistrzostwo Powiatu. Bardzo dobra postawa naszych koszykarek zapewniła  zwycięstwo nad zespołami z Głuchołaz i DLH Nysa i awans do półfinałów Mistrzostw Województwa.

 Nasze reprezentantki:

 •  Madej Beata
 • Sołowska Kamila
 • Jankowska Agnieszka
 • Stefanowicz Aleksandra
 • Sadowska Ewelina
 • Kloc Emilia
 • Korenda Natalia
 • Skorupska Marta
 • Stankiewicz Julia
 • Wójs Zuzanna
 • Zawaryńska Agata
 • Dudek Agnieszka

 

Opiekun zespołu: Katarzyna Błauciak

Gratulujemy I życzymy sukcesów w kolejnym etapie!

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 20