cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 15 października 2020 09:46

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (VET). Mottem inicjatywy jest Discover Your Talent! Tydzień EVSW 2020 będzie wydarzeniem hybrydowym, które odbędzie się 9-13 listopada w Berlinie i on-line cyfrowo w całej UE. Wydarzenie  gromadzi różne zainteresowane strony w celu dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie kształcenia zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych. Tematem tegorocznej kampanii jest VET for Green and Digital Transitions, zgodnie z priorytetami Komisji dotyczącymi Europejskiego Zielonego Ładu i Cyfryzacji Europy. W ramach tygodnia przewidziano szereg konkursów dla uczniów odbywających praktyki, nauczycieli i zakładów pracy organizujących kształcenie zawodowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/

Zachęcamy uczniów do podzielenia się przed całą Europą swoimi wrażeniami z odbytych staży i praktyk.

Formularz znajduje się na stronie https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/success-stories_en.

środa, 14 października 2020 14:55

Dzień Nauczyciela

W dniu Święta Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom nyskiego "Rolnika" życzę satysfakcji zawodowej, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym, mnóstwa zdrowia i ufności w lepsze jutro.

Krzysztof Dorożyński
ZSiPo w Nysie

wtorek, 13 października 2020 23:38

4 uczennice stypendystkami Prezesa Rady Ministrów

Miło nam poinformować, że wnioski czterech uczennic naszej szkoły decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zostały zatwierdzone pozytywnie.

LO 4 letnie:   Agnieszka Dudek 2m2P, średnia 5,73, zachowanie wzorowe

Agnieszka w roku szkolnym 2019/2020 z wszystkich przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym otrzymała ocenę celującą. Uczennica jest także wybitnym sportowcem. Zajęła m.in.: III miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych,  I miejsce w Mistrzostwach Województwa Opolskiego w Lekkiej Atletyce w konkurencji 1000 m, IX miejsce w 35. Plebiscycie na 10 Najlepszych Uczniów-Sportowców w roku 2019. Zawodniczka została powołana do szkolenia centralnego zaplecza Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na rok 2020.

LO 3 letnie: Milena Chodyniecka 1 bch, średnia 5,71, zachowanie wzorowe

Milenaod lat należy do ZHR Głuchołazy, była inicjatorką ogólnoszkolnej akcji (prowadzonej pod patronatem opiekuna Samorządu Szkolnego p. Katarzyny Pierzchały) kompletowania paczek dla kombatantów – Polaków, którzy obecnie mieszkają na Litwie. W ramach tej akcji od 2-5 stycznia 2020 r. uczestniczyła w przekazaniu darów – jako członek delegacji ZHR.

Technikum 5 letnie: Klaudia Charytanowicz 1 tgp – 5,06, zachowanie wzorowe

Klaudia w ubiegłym roku szkolnym nie opuściła ani jednej godziny lekcyjnej. Aktywnie uczestniczy w pracach samorządu klasowego. Jako wolontariuszka brała udział w akcjach charytatywnych.

Technikum 4 letnie: Estera Posypanko 3 TŻR, średnia 5,63, zachowanie wzorowe.

Estera uzyskała najwyższą średnią ocen ze wszystkich klas technikum. Uczennica zawsze prezentuje nienaganną postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły i swoich rówieśników.

Gratulujemy wspaniałych sukcesów i życzymy kolejnych!

 

 

wtorek, 13 października 2020 23:36

Awans piłkarzy Rolnika do Finału Powiatu

Na naszym obiekcie sportowym odbyły się Eliminacje do Mistrzostw Powiatu w piłce nożnej w,których udział wzięło 6 nyskich szkół: LO, MOW, ZSE, CKZiU, ZST oraz gospodarz ZSiPO. Z grupy pierwszej awans uzyskał nyski Mechanik po dwóch wysokich zwycięstwach, w drugiej grupie mecze były bardzo wyrównane i o kolejności musiała decydować tak zwana "mała tabela", w której okazaliśmy się najlepsi. Kolejne miejsca zajęły Budowlanka i Ekonomik. Gratulujemy.


Dnia 08.10.20 r. odbyły się Mistrzostwa Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Do tych mistrzostw zakwalifikował się z eliminacji powiatowych zarówno zespół chłopców jak i dziewcząt. W finale wojewódzkim chłopcy zajęli odległe 10 miejsce, natomiast drużyna dziewcząt wywalczyła 2 miejsce przegrywając tylko nieznacznie ze szkołą z Opola. Nasze dziewczyny biegły w składzie: 1. Julia Hetmańska, 2. Wiktoria Dyrek, 3. Agnieszka Dudek, 4. Natalia Kołodziej, 5. Natalia Koręda, 6. Karolina Klecza i Maja Ziubrzyńska. 

czwartek, 08 października 2020 20:59

Piłka nożna dziewcząt- awans do Finału Powiatu

Dobrze zaprezentowały się nasze piłkarki nożne, które po dwóch remisach z drużynami z ZSE Nysa oraz LO Nysa wywalczyły awans do Finału Powiatu.Pierwsze miejsce zajęły piłkarki z "Ekonomika".
sobota, 03 października 2020 21:58

II etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Trójka naszych uczniów - Wiktoria Bagrowska z klasy 3M2, Katarzyna Garbaciok z klasy 4TŻR oraz Michał Galiński z klasy 2M1P - znalazła się w ścisłej czołówce II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który odbył się 2 października w Opolu. Szczegółowe pytania konkursowe dotyczyły Księgi Liczb oraz 1 Listu do Koryntian. Katarzyna zajęła 3. miejsce przechodząc do finału ogólnopolskiego. Wiktoria i Michał zajęli odpowiednio 4. i 5. miejsce. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.

Więcej informacji:

https://opole.gosc.pl/doc/6553387.Szczegolowe-pytania-z-Ksiegi-Liczb-i-Listu-do-Koryntian

poniedziałek, 28 września 2020 11:42

Podsumowanie kampanii informacyjnej ESWD

W ramach udziału w  Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESWD) w naszej szkole odbyła się kampania informacyjna promująca cele zrównoważonego rozwoju. 

Około 300 uczniów przygotowało i zaprezentowało (na forum swojej klasy) m.in. problemy niekorzystnego wpływu działalności  gospodarczej człowieka na środowisko oraz społeczno-ekonomiczne konsekwencje jego degradacji.  Celem kampanii  było odzwierciedlenie poziomu wiedzy, poglądów i wyobrażeń o stanie i zagrożeniu środowiska oraz problemach globalnych. Dzięki ESWD zrównoważony  rozwój  utożsamiamy  z  ograniczaniem konsumpcji  zasobów  naturalnych.  

Dziękuję wszystkim uczniom za duże zaangażowanie oraz merytoryczne przedstawienie zagadnień.  Za wspólne rozmowy i dyskusje. Dziękuję także za zadeklarowanie działań proekologicznych (zmianę dotychczasowych nawyków), które w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego zostały wywieszone na tablicach na korytarzu szkolnym (obok auli). 

Jolanta Wawrzyniak-Rószczka

czwartek, 24 września 2020 16:43

Stypendia Wspieramy Najlepszych

Od 28 września do 9 października br. będzie trwał nabór wniosków Zarządu Województwa Opolskiego "WSPIERAMY NAJLEPSZYCH". W załączniku poniżej regulamin i wniosek.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

 • – w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej/zawodowej;
 • – w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
 • – w roku szkolnym 2019/2020 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,70;
 • – pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2019 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne   1 910,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Do wniosku należy załączyć:

 • załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
 • załącznik nr 2 – oświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu stypendium w ramach projektu „Wspieramy najlepszych III” w roku szkolnym 2019/2020
 • w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń  o wysokości uzyskanego dochodu.

Wnioski można składać:

 • listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
 • osobiście – do skrzynki podawczej na terenie urzędu

W związku z sytuacją epidemiczną prosi się aby kontakt osobisty z pracownikami departamentu ograniczyć do uzasadnionych przypadków, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Szczegółowych informacji udziela:

Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837.

https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/

 

 

 

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju to inicjatywa ogólnoeuropejska, która w tym roku w dniach 21.09-25.09 będzie miała miejsce także w naszej szkole (https://esdw.eu/events/__trashed-56/).
Głównym wydarzeniem będzie  kampania informacyjna, której celem będzie poznanie i propagowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie tygodnia na lekcjach geografii uczniowie zaprezentują i omówią założenia Agendy 2030. Wybiorą także te cele, w ramach których będą mogli realizować własne działania, głównie poprzez zmianę nawyków i przyzwyczajeń. W ostatnim dniu odbędzie się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, podczas którego zadeklarowane działania na rzecz środowiska zostaną wywieszone na przygotowanych gazetkach na korytarzu szkolnym.
Szczegółowe informacje na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju na https://www.un.org.pl oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Cele_Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego_Rozwoju_2030
środa, 16 września 2020 10:39

Zaproszenie

Zapraszamy nauczycieli, pracowników, emerytów i rencistów na uroczysty obiad w Zamku na Skale k. Lądka Zdrój w dniu 12 października 2020. Chętnych prosimy o kontakt ze szkołą w terminie do 21 września.

Telefon do sekretariatu: +48 77 4310466-67

niedziela, 13 września 2020 22:36

Sukces Natalii w konkursie literackim

Natalia Porębska uczennica klasy 2jgp znalazła się w gronie 20 laureatów 5. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Giętkie pióro" i zakwalifikowała się do kolejnego etapu. Przed nią trudne wyzwanie -  napisanie noweli inspirowanej poematem 'Kamieniołom" K. Wojtyły.

Życzymy powodzenia. 

Maja Kołyska z klasy 3b1 i Natalia Porębska z klasy 2 jgp zajęły 3 miejsce na etapie powiatowym konkursu w turnieju poezji śpiewanej, a Wiktoria Grzegorek otrzymała wyróżnienie w turnieju recytatorskim. Tym samym uczennice zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 18-19 września br.

Jesteśmy dumni z dziewczyn, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych!!!!

sobota, 12 września 2020 21:20

Działania w programie GLOBE

Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) to międzynarodowy program badawczo-edukacyjny umożliwiający poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Uczestniczymy w nim od 2012r. poprzez  badanie wybranych elementów środowiska przyrodniczego w skali lokalnej w bliskim otoczeniu szkoły.
W tym roku szkolnym będziemy kontynuować rozpoczęte działania tzn. będziemy prowadzić pomiary wskaźników meteorologicznych, hydrologicznych i glebowych oraz obserwacje fenologiczne, a uzyskane wyniki będziemy raportować na amerykański portal  do bazy danych, z których korzystają naukowcy m.in.  NASA. Weźmiemy także udział w kampaniach np. CloudSat Mission.
Gorąco zapraszamy zainteresowanych uczniów do współpracy  oraz po szczegółowe informacje do s.309.
Badania i obserwacje możemy również prowadzić indywidualnie dzięki aplikacjom, które znajdziemy na https://observer.globe.gov/about/get-the-app  
Warto! Za zaangażowanie można uzyskać podziękowania, nawet od naukowców z NASA. My takie otrzymaliśmy po raz kolejny za GLOBE Cloud Challenge 2020 https://www.youtube.com/watch?v=ERnBXVdsJKE&feature=youtu.be
Ponadto na bieżąco można uzyskać informację zwrotną na temat prowadzonych obserwacji. Na poniżej dołączonym zdjęciu widoczne są pomiary wykonane przez nas oraz przez satelity przelatujące w tym dniu nad szkołą.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w ZSiPO odbędzie się 01 września tylko i wyłącznie z udziałem klas pierwszych. Klasy programowo wyższe w tym dniu nie przychodzą do szkoły.

Z powodu niesprzyjającej prognozy pogody na dzień 1-go września zmuszeni jesteśmy zmienić program inauguracji roku szkolnego 20020/2021:

Inauguracja będzie miała miejsce w auli szkoły (I piętro budynku głównego).

Na godz. 8.15 zapraszam klasy pierwsze Liceum Nr 2, a na godz. 9.15 klasy pierwsze Technikum Nr 2. Obowiązuje strój galowy.

Do budynku szkoły wchodzimy wejściem głównym (koło sekretariatu), dezynfekujemy ręce i mamy osłonięte usta i nos. Do budynku szkoły wchodzimy pojedynczo, zachowując minimum 1,5 m odstępu.

Dalej zostaniemy odpowiednio pokierowani, aby trafić do właściwego miejsca.

Swojego wychowawcę rozpoznamy po tabliczce z oznaczeniem klasy.

Proszę przynieść ze sobą długopis.

Do zobaczenia 01 września.
Krzysztof Dorożyński
Dyrektor ZSiPO

 

 

 

zostanie odprawiona 1 września o godz. 10:00 w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej.

wtorek, 25 sierpnia 2020 12:24

Podsumowanie projektu: From Globe to Erasmus

Od września 2018r. do sierpnia 2020r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie realizowaliśmy projekt: From GLOBE to Erasmus – uczniowskie projekty badawcze, w ramach programu Erasmus+.  
Przygotowaliśmy go wspólnie ze szkołami z Rotterdamu (Niderlandy) i Buzet (Chorwacja). Nasza szkoła była koordynatorem. Celem wypracowanej inicjatywy było rozpoznanie problemów środowiskowych oraz analiza wpływu działalności człowieka na badane komponenty środowiska przyrodniczego (atmosfery, hydrosfery, gleby i biosfery) w  miejscu zamieszkania. Działania badawcze i obserwacje prowadziliśmy z wykorzystaniem pomiarów, które od 2012r. realizujemy w ramach międzynarodowego programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment). Pracę badawczą podjęły międzynarodowe zespoły złożone z uczniów wymienionych szkół. Komunikacja między uczestnikami odbywała się w języku angielskim.  
Każda z 81 grup pracowała nad ustalonym przez siebie pytaniem badawczym oraz nad sprawdzeniem uzgodnionej hipotezy. Zadania obejmowały np. systematyczne badania stanu wody w rzekach przepływających przez zamieszkiwane miejscowości, badanie zjawiska „miejskiej wyspy ciepła”, jakości powietrza. Uczniowie korzystali ze specjalnego sprzętu pomiarowego, protokołów Globe’owych opracowanych przez naukowców. Zgromadzone dane posłużyły do analizy problemu i opracowania wniosków. Wyniki prac zamieszczone zostały na stronie eTwinning  i padlet.com.
Odbyły się także 3 spotkania szkół partnerskich, na których, poza działaniami projektowymi, uczniowie mieli okazję do zwiedzania, ale też i do bliższego poznania siebie nawzajem i swoich rodzin.  
Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej.  
Zapraszamy do odwiedzenia stron:
https://www.facebook.com/fromGlobetoerasmus oraz https://twinspace.etwinning.net/72637

Podziękowanie dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego - w załączniku.

Z przyjemnością informujemy, że 43 uczniów z klas II Technikum Informatycznego zdobyło certyfikaty ukończenia szkolenia Cisco Networking Academy: IT Essentials: PC Hardware and Software uzyskując na egzaminach wymagany poziom punktowy.

Gratulujemy!

Beata Krzan

środa, 24 czerwca 2020 15:10

Certyfikaty ukończenia szkoleń Cisco

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku szkolnym uczniowie Technikum Informatycznego zdobyli rekordowe 87 certyfikatów Akademii Cisco.

Gratulujemy!

Witold Rudolf
7 marca 2020 roku odbył się w Opolu etap wojewódzki LII Małej Olimpiady Matematycznej. Szkołę reprezentowała drużyna w składzie:
1. Jakub Pabisek (klasa 3MI) - nauczyciel: Jarosław Cichoń
2. Jakub Górecki (klasa 3MF) - nauczyciel: Renata Rudolf
3. Tomasz Kufieta (klasa 2M1) - nauczyciel: Grzegorz Radczak
4. Igor Jakus (klasa 1M1P) - nauczyciel: Jarosław Cichoń
W klasyfikacji drużynowej nasza szkoła zajęła piąte miejsce w województwie, a uczniowie Jakub Pabisek i Jakub Górecki otrzymali wyróżnienie Opolskiego Kuratora Oświaty.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni i nagrodzeni przez organizatora konkursu  KANGUR Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu.

28 i 29 maja 2020 r. nasi uczniowie po raz kolejny brali udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”. Z uwagi na zaistniałą sytuację w naszym kraju zmieniono formułę, Konkurs Kangur 2020 i został przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Uczestnicy zmierzyli się w dwóch kategoriach:

 • - w kategorii Junior - klasa I liceum i technikum - została wyróżniona Agnieszka Dudek oraz Natalia Korenda uczennice klasy 1M2P
 • Dudek    Agnieszka
 • - w kategorii Student - klasa II,III liceum i II,III i IV technikum - została wyróżniona Julia Dudek i Aleksandra Rembacz uczennice klasy 3MI oraz Oliwer Suchanek uczeń klasy 2M2

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
Barbara Matias

Nabór wniosków stypendialnych „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH” przesunięty na nowy rok szkolny.

Od tego roku szkolnego obowiązuje nowa uchwała Rady Powiatu regulująca przyznawanie stypendiów naukowych i sportowych. Najważniejsze zmiany:

Aby uzyskać stypendium naukowe uczeń musi uzyskać  średnią co najmniej 4,75 oraz w przypadku szkół kończących się maturą z przedmiotów maturalnych (język polski, matematyka, wiodący język obcy) średnią ocen końcoworocznych co najmniej 4,5

Uczniowie w pkt. 2 wniosku wpisują średnią ocen uzyskanych na świadectwie, czyli średnia końcoworoczna, a nie wyliczona średnia za 2.semestr.

Dodatkowym kryterium jest ocena z zachowania, które musi być wzorowe lub bardzo dobre.

Wnioski uczniowie wysyłają na adres szkoły:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do 26 czerwca do godz. 15.00

 

W załączeniu uchwała i wniosek do pobrania.

 

W dniach 20-22 maja br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie organizuje Dni Otwarte online. Kandydaci na studia i wszyscy miłośnicy nauki będą mogli dowiedzieć się więcej na temat oferty kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Poprzez stronę internetową Uczelni www.pwsz.nysa.pl w sposób zdalny, będzie można zadawać pytania nauczycielom akademickim wszystkich kierunków oraz zapytać o warunki przyjęć na studia w PWSZ w Nysie. Nowa forma spotkań online wynika z sytuacji stanu epidemii COVID 19 i wprowadzonych w związku z tym zaleceń sanitarnych.

21 kwietnia ogłoszono wyniki V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Żywności i Żywieniu zorganizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Uczennica naszej szkoły Paulina Bednarska z klasy IV TUG zdobyła 1 miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Nauczyciel – opiekun Karolina Tajduś

Pożegnanie Maturzystów, rocznik 2020 - Zobacz: wystąpienie Dyrektora Szkoły

Z przyjemnością informujemy, iż uczeń naszej szkoły Szymon Rębisz kl. 3jg1- otrzymał tytuł Finalisty XLVI Olimpiady Historycznej. W związku z nadzwyczajną sytuacją w naszym kraju - pandemią koronawirusa - organizatorzy Olimpiady Historycznej odwołali 17 marca br. etap centralny, a kilkunastu uczniów, którzy się do niego zakwalifikowali, uzyskało tytuł finalisty.
Ogólnopolska Olimpiada Historyczna ma długoletnią tradycję i wysoką renomę, jest jedną z najstarszych w Polsce. Organizowana jest  od 1974 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy wsparciu MEN, Kancelarii Sejmu RP oraz IPN-u. Trzystopniowe eliminacje olimpijskie to nie tylko okazja do sprawdzenia swojej wiedzy dla pasjonatów historii, ale również droga do sukcesu, zwieńczona przepustką do wymarzonych studiów (100% na maturze z historii).
Finaliście serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na maturze!

Nauczyciel D. Błaszczyszyn

Z przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły - Jakub Kret kl. 1m1p - otrzymał tytuł Finalisty VII Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Infosukces", zajmując wysokie, 9 miejsce, w Polsce !

http://www.weeia.p.lodz.pl/konkursy/konkurs-informatyczny-infosukces-2/

24 marca 2020 r., w trybie nadzwyczajnym związanym z panującą pandemią koronawirusa, odbył się finałowy etap konkursu zorganizowany on line przez Politechnikę Łódzką.

Do tego etapu zakwalifikowanych zostało 19 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, w tym nasz uczeń.  Ale na wyniki konkursu trzeba było poczekać do 5 kwietnia. We wcześniejszym, pierwszym etapie konkursu, Jakub stworzył grę prezentującą "Technologię 5G".
W drugim etapie, online, uczestnicy pracowali nad zadaniem finałowym w środowisku programistycznym Scratch. Jakub, w zadanym czasie, pracując z domu, napisał program - grę  - na podobieństwo klasycznej gry w kości (Yahtzee), która została wysoko oceniona przez Jury Konkursu.

Finaliście, pierwszoklasiście z naszej szkoły, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

nauczyciele-opiekunowie:
Beata Krzan
Wojciech Galiński

czwartek, 26 marca 2020 10:28

Zostań w domu - trenuj z nami!

W związku z tym, że nie możecie teraz ćwiczyć na zajęciach wychowania fizycznego, a my nie możemy się z Wami spotkać, nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali dla Was krótki trening, idealny na dobre rozpoczęcie dnia lub przerywnik w zdalnej nauce.

Patrz: ilustracja

Prosimy przed rozpoczęciem ćwiczeń: nie zapominamy o rozgrzewce , przygotowaniu wolnej przestrzeni oraz zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Dodatkowo przekazujemy linki z zumbą, aerobikiem i ćwiczeniami modelującymi sylwetkę

Dziewczęta:

https://www.youtube.com/watch?v=FmH8OMAlUWo

https://www.youtube.com/watch?v=rk-eGQvjVII

https://www.youtube.com/watch?v=h7Ol53UPJtg

https://www.youtube.com/watch?v=uO5OkT6hPok       

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY

Chłopcy:

https://www.youtube.com/watch?v=X75pEADfuGo

https://www.youtube.com/watch?v=UcGXt0uKmS8

https://www.youtube.com/watch?v=wC9e6dVm09A

https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE

Nie rezygnujcie z codziennej aktywności fizycznej !

 

środa, 25 marca 2020 00:04

K O M U N I K A T

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres ten został przedłużony do dnia 10.04.2020 r.

Wprowadzono również obowiązek realizacji podstaw programowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie nauka na odległość realizowana jest za pomocą:

 • a. e-dziennika,
 • b. dedykowanej poczty elektronicznej (Office 365),
 • c. innych narzędzi do komunikacji elektronicznej wybranych przez nauczycieli i uczniów,

z uwzględnieniem równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowania zajęć, zaleceń medycznych odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon).

2. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w nauczaniu na odległość i codziennego logowania się do e-dziennika.

3. Nauka na odległość realizowana jest z wykorzystaniem materiałów udostępnianych i rekomendowanych przez nauczyciela.

4. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

W przypadku kształcenia zawodowego zajęcia prowadzi się z teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w przypadku zajęć praktycznych - wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

5. Nauczyciel informuje swoich uczniów o sposobie monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce.

6. Zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i praktyki zawodowe.

7. Zajęcia będą realizowane według obowiązującego planu lekcji opublikowanego w e-dzienniku.

8. Tematy realizowanych treści programowych wpisywane są do e-dziennika.

9. Oceny uzyskiwane przez uczniów będą wpisywane na bieżąco do e-dziennika.

10. Konsultacje z nauczycielami będą miały charakter indywidualny i będą odbywały poprzez e-dziennik.

Dyrektor ZSiPO w Nysie

Krzysztof Dorożyński

Szanowny Rodzicu, w naszej wspólnej trosce o ciągłość kształcenia, uprzejmie prosimy o Twoją współpracę z eszkołą w kształceniu na odległość.
Komunikujemy się z Tobą za pomocą edziennika i prosimy byś tą drogą komunikował się z nami.

 1. Jeżeli dotychczas nie udało się nam skomunikować z Tobą sprawdź czy wychowawca Twojego dziecka posiada Twój aktualny adres mailowy lub numer telefonu.
 2. Spytaj swoje dziecko czy szkole udało się nawiązać z nim kontakt.
 3. Od 25 marca nauczanie na odległość umożliwia OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIA.

 

środa, 18 marca 2020 14:53

Apel pedagoga

Jeżeli ktokolwiek z uczniów naszej szkoły lub rodziców chciałby skorzystać z porady pedagoga szkolnego w czasie trwania zawieszenia zajęć, jest to możliwe za pośrednictwem edziennika pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Pozdrawiam
Agnieszka Nawrocka,
pedagog szkolny

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQq5Aki7xts

WAŻNE !!! - WYSŁUCHAJCIE DO KOŃCA wypowiedzi eksperta - prof. dr hab. Krzysztofa Pyrcia, kierownika Pracowni Wirusologii MCB UJ - dotyczącej maseczek.

Rozpowszechniajcie tę informację w mediach społecznościowych!

piątek, 13 marca 2020 16:53

Stan epidemiologiczny - informacja

W związku ze stanem epidemicznym informuję, że szkoła jest zamknięta dla P.T. Petentów do 25 marca br. włącznie. W sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 (77 431 04 66) lub mailowo ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Dziękujemy za zrozumienie sytuacji.

Krzysztof Dorożyński

dyrektor ZSiPO

czwartek, 27 lutego 2020 15:52

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19:

1. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu:
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:

 • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub
 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2. Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

3. Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

4. Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

5. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

6. Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.
Dowiedz się więcej o koronawirusie:

 
ZALECENIA:

 • Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

 • Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 •  Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 •  Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
    Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
    Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
    – z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
    lub
    – bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego,, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

 • Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

 

Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?

- bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,

- zgłoś się BEZPOŚEDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

- NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,

- NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć

 

Ważne telefony:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 604958325

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzegu

Telefon alarmowy całodobowy: 793832257

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach

Telefon alarmowy całodobowy: 512244008

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kluczborku

Telefon alarmowy całodobowy: 601226721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Telefon alarmowy całodobowy: 606305480

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach

Telefon alarmowy całodobowy: 502635535

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Namysłowie

Telefon alarmowy całodobowy: 502540721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie

Telefon alarmowy całodobowy: 602654656

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Oleśnie

Telefon alarmowy całodobowy: 693628983

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 512082606

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Prudniku

Telefon alarmowy całodobowy: 502539944

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich

Telefon alarmowy całodobowy: 501723252

Telefoniczna informacja Pacjenta (bezpłatna, całodobowa) 800 -190- 590

 1. Wszystkie aktualne informacje dotyczące koronawirusa można śledzić pod linkiem wsseopole.pis.gov.pl
 2. Adresy oddziałów zakaźnych na Opolszczyźnie:
 • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 44-33-100
 • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, tel. (77) 40 87 800


 

 

 

 

W dniu 08.03.2020 roku w hali Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie  odbył  się  V Turniej Amatorów w Tenisie Stołowym. W zawodach wzięło udział 36 zawodników i zawodniczek. Zawody rozgrywane były systemem o  każde  miejsce.

Oto wynik końcowy rywalizacji uczestników turnieju:

 • 1.   Wala  Krzysztof
 • 2.   Rogoziński Szymon
 • 3.   Sawicki  Grzegorz
 • 4.   Kotylak  Paweł
 • 5.   Kurowski  Jakub
 • 6.   Kanarski  Kamil
 • 7.   Pruszkowski Jakub
 • 8.   Adaszyński Mateusz
 • 9.   Kurowski  Mariusz
 • 10. Gargol  Tomasz
 • 11. Helbin Lesław
 • 12. Skorodzień Tadeusz
 • 13. Tomaszewski  Marcin
 • 14. Augustynowicz Czesław
 • 15. Fościa Wiesław
 • 16. Olczyk Izabella
 • 17. Gajownik Janusz
 • 18. Adaszyński Sławomir
 • 19. Olczyk Michał
 • 20. Romanowski Paweł
 • 21. Lasman Karolina
 • 22. Kołtun Szymon
 • 23. Łenkiewicz Nikola
 • 24. Szymanowski Karol
 • 25. Dyluś Dariusz
 • 26. Pruszkowski Krzysztof
 • 27. Gargol Viktoria
 • 28. Bachniak Mateusz
 • 29. Gargol Amelia
 • 30. Pisarkiewicz
 • 31. Romanowska Aleksandra
 • 32. Adamski Piotr
 • 33. Perzyna Amelia
 • 34. Malec Martyna
 • 35. Oleśków Leszek
 • 36. Rząsa Mateusz

Zawody zorganizował i sędziował Bogusław Kurczak

W   dniu 10.03.2020 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie  odbyły się Mistrzostwa Województwa w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt - Licealiada. W finale wzięło udział 16 najlepszych zawodniczek wyłonionych wśród 4 rozegranych półfinałów wojewódzkich. Zawody rozgrywane były systemem o każde miejsce.

Oto końcowy wynik zmagań dziewcząt:

 • 1.   Bartoszek  Julia                  ZSP Zawadzkie
 • 2.   Niedźwiecka Dominika      LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Strzelce Opolskie
 • 3.   Mały Anna                          ZSL-T Kluczbork
 • 4.   Taraszkiewicz Alicja           II LO Kędzierzyn-Koźle
 • 5.   Sinicka Natalia                   ZSZ Nr 4 Opole
 • 6.   Jachymczyk Julia               I LO Praszka
 • 7.   Olczyk Izabella                  ZSiPO Nysa
 • 8.   Setnicka Emilia                  ZSB Opole
 • 9.   Rudzik  Magdalena            LO z Oddziałami
 • 10. Lenkiewicz Nikola            ZSiPO Nysa
 • 11. Świderska Klaudia             I  LO Brzeg
 • 12. Sieradzka Barbara              ZSEiO Olesno
 • 13. Zgorzelska Maria               ZSO Kluczbork
 • 14. Olszyna Wiktoria               I  LO I OL Głubczyce
 • 15. Juzwiszyn Anita                 I  LO Głubczyce
 • 16. Denys Zuzanna                  ZS Tułowice

Zawody sędziował: Bogusław Kurczak

W   dniu 10.03.2020 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie  odbyły się Mistrzostwa Województwa w Indywidualnym Tenisie Stołowym - Licealiada. W finale wzięło udział 16 najlepszych zawodników wyłonionych wśród 4 rozegranych półfinałów wojewódzkich. Zawody rozgrywane były systemem o każde miejsce.

Oto końcowy wynik zmagań chłopców:

 • 1.   Sobczyk  Tobiasz         ZSL-T Kluczbork
 • 2.   Sobczyk Albin              ZSL-T Kluczbork
 • 3.   Kunaszewski Leon       ZS Wołczyn
 • 4.   Pruszkowski Jakub       ZS Nr 1 Kędzierzyn-Koźle
 • 5.   Wodniak  Michał          ZS Krapkowice
 • 6.   Mielnik Daniel             ZSO Głubczyce
 • 7.   Kaźmierczak Kacper    ZSM Głubczyce
 • 8.   Stobierski Filip             CKZiU Strzelce Opolskie
 • 9.   Szproch Wojciech        LO Strzelce Opolskie
 • 10. Chyżyński Dominik     ZSZ Nr 1 Brzeg
 • 11. Wojtas  Michał             ZSEI Opole
 • 12. Kurtz Patryk                 ZSEI Opole
 • 13. Szandarowski Michał   I  LO Nysa
 • 14. Białecki Wiktor            ZST  Nysa
 • 15. Bogacki Daniel            ZSB Brzeg
 • 16. Szymański  Filip          ZSM Namysłów

Zawody sędziował: Zdzisław  Grobelski

Strona 1 z 21