cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 06 kwietnia 2017 13:24

Nasi Wolontariusze na Olimpiadzie

Dziesięciu wolontariuszy z czterech klas: I h, II jg, II TW i II TŻR wzięło udział w organizacji Opolskiego Mitingu Gimnastycznego Olimpiad Specjalnych, który odbył się w Zespole Szkół Sportowych w Nysie w dniu 8 kwietnia br. Niektórzy z nich uczestniczyli w tej olimpiadzie już drugi raz i zostali za to wyróżnieni.  Od dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych dr. Jacka Tyczki otrzymali serdeczne podziękowania i symboliczne upominki wykonane przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Nasi uczniowie pomagali swoim niepełnosprawnym kolegom i koleżankom w sportowych zmaganiach. Pełnili rolę opiekunów. Wolontariusze nie tylko wspierali, ale zachęcali i motywowali zawodników do rywalizacji. Dzięki swojej empatycznej postawie oraz bezpośredniemu kontaktowi od razu nawiązali ciepłe relacje ze swoimi podopiecznymi. Pokazali że na takich wolontariuszach zawsze można polegać.

W imieniu organizatorów Olimpiady i niepełnosprawnych sportowców dziękujemy!
Agnieszka Nawrocka, pedagog