cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
poniedziałek, 18 września 2017 21:03

Nasz ślad węglowy

W poprzednim roku szkolnym uczestniczyliśmy w kampanii ekologicznej, w której deklarowaliśmy co każdy z nas może zrobić dla środowiska. Wówczas obliczaliśmy ślad węglowy, który dla ucznia wyniósł średnio 9 kg CO2. Dla przeciętnego Polaka wynosi 8 kg CO2. Taki wynik wskazuje, że wszyscy żyjemy na ekologiczny kredyt. Dla przypomnienia: ślad węglowy (carbon footprint, ślad ekologiczny) to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wyrażonych w ekwiwalencie CO2. Ślad ekologiczny określa stopień konsumpcji zasobów planety. Jest mierzony powierzchnią lądów i mórz, potrzebną do wyprodukowania wykorzystywanych przez nas produktów i zaabsorbowania wytwarzanych zanieczyszczeń.  Zużywamy o 1/3 więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest w stanie ponownie wygenerować. Co możemy zrobić? Przyłączmy się do akcji Sprzątania Świata (w tym roku w Polsce pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce") i od dzisiaj zacznijmy właściwie oraz odpowiedzialnie segregować śmieci (http://naszregion-nysa.blogspot.com/2017/09/httpwww.html).

Jolanta Wawrzyniak-Rószczka.