cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 26 października 2017 11:34

Warsztaty na Politechnice Opolskiej

W piątek 20.10.2017 - grupa projektowa (uczniowie klasy 4TI oraz 4TŻi)  wzięła udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych na Politechnice Opolskiej na Wydziale Mechanicznym. Zajęcia te zostały zorganizowane w ramach projektu "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2", a ich celem było przygotowanie uczestników do podjęcia studiów wyższych o profilu technicznym. Zajęcia odbywały się w trzech grupach. Uczniowie mieli możliwość praktycznego zapoznania się z:

  • 1. Systemami automatyki przemysłowej i zasadami inżynierii odwrotnej oraz metodami analizy modeli 3D pod kątem metrologicznym - Laboratorium Automatyki i Inżynierii Odwrotnej.
  • 2. Podstawami aerodynamiki oraz nowoczesnymi metodami pomiarowymi umożliwiającymi wizualizację ruchu powietrza opływającego model pojazdu - Laboratorium Aerodynamiki i Hydrodynamiki Maszyn, Urządzeń Konstrukcji Budowlanych
  • 3. Budowy, zasad konstruowania i eksploatacji nowoczesnego silnika spalinowego - Laboratorium Silników Spalinowych

Opiekunami grupy byli p. dyr. Sylwester Misiarz oraz p. Marek Workiewicz.

Marek Workiewicz