cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
poniedziałek, 18 grudnia 2017 16:30

Warsztaty e-portfolio

W dniach 14 – 15 grudnia 2017 uczniowie z klasy III TI1: Maciej Jaworski, Jakub Koziar, Patryk Lechowicz i Maciej Podoluk uczestniczyli w warsztatach e-portfolio organizowanych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2. Zajęcia miały miejsce w studiu nagrań i w pracowni komputerowej Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Elektroniczne portfolio ( e-portfolio ) - to sposób prezentacji własnej kariery w formie elektronicznej. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość nagrania 2-minutowego spotu promującego własną osobę czyli przedstawienie własnych zainteresowań, zaangażowania się w działalność społeczną, prezentacja swoich zdolności, osiągnięć w danej dziedzinie zawodowej lub prywatnej, współpraca z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach, udzielanie się w organizacjach, klubach lub innych zrzeszeniach. Celem zajęć jest wspieranie uzdolnień i własnej inicjatywy uczniów, inspirowanie ich do działań kreatywnych, a także rozwijanie zainteresowań i umiejętności poszukiwania informacji.

Małgorzata Pogwizd