cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 11 stycznia 2018 17:10

Koncert Kolęd i Pastorałek

11 stycznia 2018 roku tradycyjnie odbył się w auli Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów z klas IMF, II TW oraz szkolnego chóru. Przepiękne teksty poetyckie, kolędy i pastorałki przypomniały  niepowtarzalny, świąteczny nastrój i były prawdziwą ucztą dla ducha.  Pan dyrektor  Tomasz Jazienicki w ciepłych słowach podziękował uczniom  i organizatorkom: paniom Romanie Wolańskiej – Pfeifer, Jolancie Madalińskiej i Jadwidze Chlewickiej za  przygotowanie koncertu, a także złożył wszystkim obecnym noworoczne życzenia.