cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
sobota, 03 lutego 2018 22:21

Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

We wtorek, 30. stycznia br. klasa I biologiczno – ratownicza uczestniczyła w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadził wyspecjalizowany ratownik medyczny Pan Łukasz Styś z Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. Warsztaty rozpoczęły się krótkim wykładem, który miał  uświadomić  młodzieży, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka.  Celem warsztatów było oswojenie młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami. Uczniowie mieli możliwość nie tylko porozmawiania z ratownikiem medycznym, ale także wykonywania ćwiczeń z użyciem fantomów, defibrylatora AED, przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udrażniania dróg oddechowych, zakładanie kołnierza ortopedycznego, wykorzystywania prostych materiałów opatrunkowych w sytuacjach koniecznych.

Katarzyna Pierzchała