cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
sobota, 03 lutego 2018 22:27

Szkolny Konkurs Geograficzny "Poznajemy kontynenty" - zakończony

Zakończyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Geograficznego "Poznajemy kontynenty". W tym roku szkolnym zajmowaliśmy się obiektami geograficznymi na kontynencie Ameryki Północnej i Południowej. Udział w konkursie wymagał znajomości obiektów zarówno na mapie fizycznej, jak i politycznej obu kontynentów. Konkurs odbywał się w czterech etapach od września do grudnia. Brali w nim udział uczniowie klas z rozszerzoną geografią: IVtug, IVtżi, IIIm2, IIIjg, IIItug, IIjg, IImg, IIh, IItżr, IItug oraz Ijg. Po podsumowaniu konkursu wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni odpowiednią oceną z geografii.

 A oto uczniowie, którzy zdobyli maksymalną ilość punktów:

  • Izabela Brączek         kl. IIItug
  • Emilia Kantyka          kl. Ijg
  • Julia Gąsiorek           kl. Ijg
  • Anna Lagenbauer     kl. Ijg
  • Anna Majewska        kl. IImg
  • Julia Malinowska      kl. IImg
  • Katarzyna Paterek   kl. IImg
  • Krzysztof Worek      kl. IIIjg

Wszystkim serdecznie  gratulujemy i zachęcamy do udziału w następnych konkursach.

Grażyna Dobrzańska
Jolanta Wawrzyniak-Rószczka