cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
wtorek, 27 lutego 2018 11:50

Szkolenie: Zdrowy odchów prosiąt – podstawą efektywnego żywienia świń

W dniu 22 lutego 2018r., na zaproszenie p. Anety Adamczyk, w ZSiPO  w Nysie gościliśmy pana Jacka Antkowicza pracownika firmy Sano, który przeprowadził szkolenie dla uczniów klas: I ,II , III  kształcących się w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii. Tematem prelekcji był zdrowy odchów prosiąt stanowiący podstawę efektywnego żywienia świń. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu:

  • •    prawidłowego żywienia prosiąt, jako podstawy dobrych wyników ekonomicznych w gospodarstwie;
  • •    wpływu właściwych warunków utrzymania na zdrowotność prosiąt i macior;
  • •    najczęściej popełnianych podczas odchowu zwierząt błędów i powiązanych z nimi chorobami.

Podczas rozmowy z młodzieżą poruszone zostały również zagadnienia dotyczące właściwego odchowu trzody chlewnej oraz nowych koncepcji, jakie proponuje firma Sano. Wykład  zakończył się ożywioną dyskusją dotyczącą prezentowanego  tematu.
Dziękujemy panu Jackowi Antkowiczowi  nie tylko za wiedzę, ale również przyjemnie spędzony czas w dobrej atmosferze.

Aneta Adamczyk