cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 15 marca 2018 18:39

Projekt społeczny „Żyjmy z naturą”

Jesteśmy uczniami klasy 1 jg1, nasza grupa: Kinga Nowak, Dagmara Wojna, Zuzanna Szul, Zuzanna Gulowaty i Marcin Czekaj, realizuje projekt społeczny „Żyjmy z naturą” z pomocą platformy "Zwolnieni z Teorii". Program ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie takiej inicjatywy, która zmieni nasze otoczenie na lepsze. Postanowiliśmy swoimi działaniami wspomóc środowisko za pomocą projektu "Żyjmy z Naturą". Za pośrednictwem mediów społecznościowych przedstawiamy informacje na temat degradacji środowiska oraz o sposobach zapobiegania i ochronie środowiska https://www.facebook.com/ZyjmyzNatura/ Poruszamy tematy dotyczące m.in. problemu wylesiania, degradacji gleby, zanieczyszczenia wód, segregacji śmieci oraz zużycia energii. Podjęliśmy się realizacji tego ważnego tematu, ponieważ chcemy uświadomić społeczeństwo - nas wszystkich,  jak racjonalnie powinniśmy korzystać z zasobów przyrody. W najbliższym czasie nasze działania rozpoczniemy w szkołach podstawowych i przedszkolach, będą to np. prelekcje, pokazy, nasze autorskie filmy oraz konkursy. Na podsumowanie projektu chcemy zorganizować festyn ekologiczny w naszej szkole oraz wycieczkę rowerową pt." Daj odpocząć Matce Naturze". Jesteśmy przekonani, że sami także nauczymy się jak "Żyć z naturą".

Pozdrawiamy,
Kinga Nowak, Dagmara Wojna, Zuzanna Szul, Zuzanna Gulowaty i Marcin Czekaj