cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 26 kwietnia 2018 18:18

Profilaktyka w szkole

"Jak być bezpiecznym w internecie" oraz "Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne" - to tematy ciekawych konferencji, które odbyły się w murach naszej szkoły 20 kwietnia br. Szkolenia dla uczniów szkół gminnych i powiatowych przeprowadziła trenerka Centrum Profilaktyki Społecznej z Fundacji Bonum Humanum pani Agnieszka Taper. Zagadnienia szkoleniowe obejmowały m.in. takie tematy jak: kwestie związane z sextingiem, zasady bezpieczeństwa w Internecie, cyberprzemoc, jej przejawy oraz możliwości reagowania, prawda i fałsz w internecie, bezpieczeństwo korzystania z portali społecznościowych.

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci z Nysy na co dzień pracujący z młodzieżą mogli dowiedzieć się wiele interesujących, rzeczy o Nowych Syntetycznych Substancje Psychoaktywnych ( NSP - new synthetic psychoactive substances) – jest to oficjalna międzynarodowa nazwa dopalaczy. Wprowadzenie do problemu modyfikowanych narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych przedstawił znany w Polsce prof. Mariusz Jędrzejko dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami uzależnienia i szeroko pojętą profilaktyką.

Profesor w ciekawy, niekonwencjonalny sposób scharakteryzował kluczowe zagadnienia, takie jak: narkotyki i NSP – mechanizmy działania, wpływ na zdrowie psychosomatyczne., rozpoznawanie zachowań ponarkotykowych, zasady bezpieczeństwa – postępowanie z nowymi substancjami psychoaktywnymi, postępowanie z osobą pod wpływem NSP, sposoby pozyskiwania NSP przez nastolatków – narkotyki w Internecie, zasady postępowania ze znalezionym narkotykiem, podstawy pomocy medycznej dla osób pod wpływem narkotyków i NSP.

Konferencja została zorganizowana przez Starostę Nyskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Nysie i Burmistrza Nysy.