cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
sobota, 26 maja 2018 20:37

Wymiana młodzieży w ramach projektu „Ręce na pokład”

W okresie od 11 do 18 maja 2018, odbyła się wymiana młodzieży w ramach projektu „Ręce na pokład”. W wymianie wzięli udział młodzi ludzie z Polski, Słowacji i Czech. Celem wymiany było zwiększenie zainteresowania młodych ludzi na temat lokalnych wydarzeń i otoczenia, w którym żyją. Znaleźć rozwiązanie aktualnych problemów młodzieży wiejskiej i motywować ich do aktywnego obywatelstwa. W pięknej okolicy Jasenska Dolina, młodzież przeszła szkolenie z wykorzystaniem elementów edukacji pozaformalnej. Działania obejmowały szereg warsztatów, dyskusji, energetyki, burzy mózgów, pracy w grupach, a także elementów autopromocji. Młodzi ludzie także prezentowali swoje kraje, miasto a także szkołę.