cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
środa, 20 czerwca 2018 10:26

Wystawa bydła mlecznego w Kamieniu Śląskim

Uczniowie ZSiPO po raz kolejny otrzymali zaproszenie do współpracy z panem Martinem Ziają – Prezesem Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu oraz  panią Teresą Kurowską –  Dyrektor Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu na udział w wystawie bydła mlecznego w Kamieniu Śląskim.

W dniach 16-17 czerwca 2018r. w Kamieniu Śląskim odbyła się wystawa bydła mlecznego  zorganizowana przez  Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Opolu i Śląski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. PFHBiPM  - jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC) ,  jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.
Uczniowie ZSiPO w Nysie - dzięki współpracy Anety Adamczyk - nauczycielki przedmiotów zawodowych  z Okręgowym Związkiem Hodowców Bydła w Opolu  mieli możliwość obserwowania przygotowań, udziału i pomocy w  wystawie. Młodzież zdobyła cenną wiedzę praktyczną, teoretyczną na temat ocena typu i budowy krów ras mlecznych. Wystawa zwierząt w Kamieniu Śląskim połączona była z targami OPOLAGRA. Uczniowie uczestniczyli w pokazach najnowocześniejszego sprzętu do uprawy roślin i hodowli zwierząt. Dziękujemy za cenną wiedzę oraz bardzo miłe towarzystwo pracowników Okręgowego Związku Hodowców Bydła  z oddziałów opolskiego i śląskiego.

Aneta Adamczyk