cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
wtorek, 04 września 2018 09:36

Stypendia socjalne

UWAGA STYPENDIA !!!!

STYPENDIUM SOCJALNE (SZKOLNE)
Termin składania wniosków w roku szkolnym 2018/2019 upływa 15 września br. W związku z tym, że termin ten wypada w sobotę przyjmowanie wniosków przedłużono do 17.09.2018

  • 1) Wnioski wydawane i przyjmowane są w urzędach gminy właściwych dla miejsca zamieszkania. W Nysie jest to Gminny Zarządzie Oświaty w Nysie (ul. Kolejowa 15, pokój 219 II piętro - budynek Urzędu Miejskiego w Nysie).
  • 2) Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach.
  • 3) Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek.
  • 4) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto.
  • 5) Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, pok. 219 (II p.) lub pod numerem telefonu 77 4080609    w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.  

Formularz wniosku dla uczniów z gminy Nysa dostępny w załączniku.