cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 06 września 2018 17:42

Projekt Erasmus+ w naszej szkole

Złożony przez nas wniosek o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna: Akcja 2 - projekty partnerstw strategicznych – Współpraca szkół (KA229) został zatwierdzony.

Nasz projekt „Od programu GLOBE do ERASMUSA+: uczniowskie projekty badawcze” realizować będziemy od września 2018r. do sierpnia 2020r. wraz ze szkołami z Holandii (Rotterdam - https://www.wolfert.nl/college) i z Chorwacji (Buzet- http://www.ss-buzet.skole.hr). Nasza szkoła jest koordynatorem. Celem wspólnie wypracowanej inicjatywy jest rozpoznanie problemów środowiskowych oraz analiza wpływu działalności człowieka na badane komponenty środowiska przyrodniczego (atmosfery, hydrosfery, gleby i biosfery). Działania badawcze i obserwacje prowadzić będziemy z wykorzystaniem m.in. pomiarów, które realizujemy w ramach międzynarodowego programu Globe. W założeniu pracę badawczą podejmą międzynarodowe zespoły badawcze złożone z uczniów wymienionych szkół. Będą one realizowały projekty edukacyjne na temat wybranego przez siebie problemu. Zadaniem i ambicją całego przedsięwzięcia jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów, które wzmocnią rozwój osobisty, włączą w życie społeczne, zapewnią aktywne obywatelstwo i dadzą możliwość znalezienia zatrudnienia. W projekcie jest wiele ciekawych i zróżnicowanych działań. Wśród nich będą także wyjazdy uczniów do szkół partnerskich. Już w listopadzie spotkamy się na warsztatach w naszej szkole.  Gościć wówczas będziemy 6 uczniów z Holandii i 6 uczniów z Chorwacji.
W marcu w szkole w Rotterdamie przedstawimy wypracowane rezultaty uczniowskich projektów badawczych.  

Szczegółowy harmonogram prac zostanie przedstawiony na spotkaniu SU i wywieszony na drzwiach gabinetu 309 i 311. Zapraszamy zainteresowanych do współpracy. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Lucyna Bagrowska-Feige, Jolanta Wawrzyniak-Rószczka