cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
poniedziałek, 01 października 2018 16:53

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody w Siestrzechowicach

W dniu 28 września grupa uczniów z klasy III jg z rozszerzoną geografią uczestniczyła w zwiedzaniu zakładu uzdatniania wody. Dowiedzieliśmy się, że:

  • - źródłem zaopatrzenia w wodę naszego miasta i okolic jest rzeka Biała Głuchołaska
  • - ujęcie wody zlokalizowane jest na lewym brzegu rzeki w okolicy wsi Biała Nyska, stąd woda jest tłoczona na Stację Uzdatniania Wody Siestrzechowice
  • - uzdatnianie wody jest procesem dostosowania jej właściwości fizykochemicznych
  • - produkcja wody pitnej wiąże się z następującymi  procesami: koagulacją, filtracją na złożu piasku kwarcowego,  filtracją na złożu węgla aktywnego oraz  dezynfekcją
  • - codziennie ocenę jakości wody wykonuje się w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Siestrzechowicach Spółki "AKWA"
  • - parametry wody można sprawdzić na http://www.wikakwa.pl/index.php?sel=1
  • - uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców systemem wodnokanalizacyjnym
  • - wodociąg Nysa zaopatruje w wodę: miasto Nysa, wioski: Biała Nyska, Podkamień, Przełęk, Siestrzechowice, Koperniki, Morów, Iława, Jędrzychów, Konradowa, Wyszków Śl. Kubice, część Niwnicy, Złotogłowice, Regulice, Rusocin, Hanuszów.


W trakcie wycieczki poznaliśmy drogę jaką pokonuje woda, którą pijemy codziennie. A to bardzo ważne, bo woda to jeden z podstawowych czynników niezbędnych nam do życia. Pozyskane wiadomości wykorzystamy w projektach badawczych „From Globe to Erasmus”.

Uczniowie III jg z opiekunami: J. Wawrzyniak-Rószczką i L. Bagrowską-Feige