cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
piątek, 19 października 2018 14:50

Local Lake Challenge

W dniach 2-15 października zespół Globe’owców z naszej szkoły uczestniczył w akcji Local Lake Challenge. Zadanie polegało na zbadaniu jakości wody w Jeziorze Nyskim. Pobraliśmy wodę na brzegu obok wału w południowo-zachodniej części zbiornika i dokonaliśmy pomiaru jej temperatury, przezroczystości, odczynu wody, ilości rozpuszczonego w wodzie tlenu, azotanów, azotynów i fosforanów. Określiliśmy również stopień i rodzaj zachmurzenia, zebrane dane zaraportowaliśmy do bazy danych Programu GLOBE. Zebrane przez nas dane wzbogacą zasób wiedzy o jeziorach na świecie, wspierając w badaniach członków ekspedycji GLOBE nad jeziorem Wiktoria w Afryce i jeziorem Pokhara w Nepalu. Wspólnie z Globe’owcami z Bierunia zrealizowaliśmy zadanie polegające na porównaniu, uzyskanych dzięki badaniom, parametrów wody dla jezior występujących w naszych miejscowościach. Następnie wyniki te posłużyły naszym badawczym analizom związanym z określeniem przyczyn występowania niezadawalającego stanu wody (zakwit glonów, piana, gorsza przezroczystość wody) w Jeziorze Nyskim oraz dyskusji nad możliwościami poprawy sytuacji.

Opiekun: Jolanta Wawrzyniak-Rószczka