cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
wtorek, 23 października 2018 10:38

Warsztaty "W stronę dojrzałości"

Od października w naszej szkole realizowane są warsztaty dla młodzieży zatytułowane "W stronę dojrzałości". Zajęcia dotyczą zdrowia prokreacyjnego i związanych z nim problemów, a realizowane są w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. "Poprawa zdrowia prokreacyjnego".
Główne cele przeprowadzanych zajęć to:

  • - kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia,
  • - pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa,
  • - wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich; uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa,
  • - ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

Realizator programu: Marta Dobrzycka