cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 25 października 2018 14:12

Perły Powiatu Nyskiego wręczone

Najzdolniejsi uczniowie oraz absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Nyski zostali odznaczeni „Perłą Powiatu Nyskiego”. Odznaczenia wręczone zostały w piątek, 5 października, w Muzeum Powiatowym w Nysie, podczas XL sesji Rady Powiatu. "Perła Powiatu Nyskiego" jest przyznawana najlepszym uczniom i absolwentom szkół powiatu nyskiego, którzy w roku szkolnym osiągnęli wybitne osiągnięcia, nie tylko z dziedziny nauki, ale również sportu i wolontariatu.

Uczniowie ZSiPO wyróżnieni „Perłą Powiatu Nyskiego” to:

  • Blanka Żmuda - uczennica klasy III Technikum w ZSiPO
  • Filip Wroński - uczeń klasy II LO w ZSiPO
  • Jakub Nawrot - uczeń klasy III Technikum w ZSiPO
    Jan Kurnyta - uczeń klasy II Technikum w ZSiPO

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!