cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
piątek, 26 października 2018 11:55

Projekt w którym uczestniczymy - "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - nominowany!

Niespodziewanie otrzymaliśmy informację, że projekt, w którym uczestniczy nasza szkoła: "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" ("Closer to the Labour Market 2")  jest nominowany przez europejskich ekspertów jako najlepszy projekt w Europie w kategorii "Europejskie fundusze na rzecz doskonałości".

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Awards-VET-Excellence-2018