cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
wtorek, 30 października 2018 14:54

Realizacja projektu Erasmus na lekcjach języka angielskiego

W minionym tygodniu na lekcjach języka angielskiego pojawiła się tematyka nauk przyrodniczych (ogólnie Science). To nie tylko praca nad ubogaceniem słownictwa, ale wprowadzenie w problematykę projektu Erasmus, które realizujemy w naszej szkole. W ramach projektu oglądaliśmy filmy na temat ziemi, ochrony środowiska, technologii kwantowych itp. Były także prowadzone dyskusje i pogadanki na tematy związane z szeroko pojętą nauką. Włączyliśmy się także w realizacje projektu Globe, który z Erasmusem ma w tym roku wiele wspólnego. Zapraszamy wszystkich do zainteresowania się w/w projektami.