cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
środa, 14 listopada 2018 17:10

Spotkanie z prawem

W dniu 6 listopada 2018 roku, w ramach lekcji wos-u, naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi goście, panowie Michał Pydych oraz Radosław Sypniewski. Panowie ukończyli studia prawnicze, a teraz odbywają aplikację w nyskim Sądzie Rejonowym. Spotkanie rozpoczęli od charakterystyki studiów z zakresu prawa, omawiając najbliższe nam uczelnie oraz różnice pomiędzy nimi w obszarze późniejszych specjalizacji. Uświadomili nam poziom wymagań na studiach prawniczych, co na szczęście nas nie zniechęciło, tylko zmobilizowało do nauki. W dalszej części spotkania panowie przedstawili najważniejsze aspekty prawa, zaangażowali nas w dyskusję, słuchali uważanie pytań i udzielali skrupulatnych odpowiedzi. Spotkanie to dużo nam dało, rozwiało nasze wszelkie wątpliwości oraz zainspirowało nas do pogłębiania wiedzy na ten temat. 

Weronika Dąbrowska III jg