cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
wtorek, 27 listopada 2018 15:13

Uczennice 4TW na Euro Tier – Targi Produkcji Zwierzęcej w Hanowerze

Uczennice Kamila Giryn i Karolina Owczarz z klasy 4 TW brały udział w dniach 15-16.11.2018r. targach EuroTier w Hanowerze. Wyjazd zorganizowany został dzięki panu  Martinowi Ziaji – Prezesowi Opolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pani Teresie Kurowskiej - Dyrektor Opolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Koordynatorem wyjazdu była Aneta Adamczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W  tegorocznej edycji EuroTier udział wzięło  ok. 2638 wystawców z 62 krajów. Targi EuroTier obejmują wszystkie obszary produkcji zwierząt. Podczas imprezy można było się zapoznać z ofertą obejmującą: stado hodowlane i technologie reprodukcji, produkcję pasz oraz przechowywanie, pomieszczenia dla zwierząt w tym technologie kontrolowania klimatu i środowiska, maszyny i aparaty do hodowli bydła, w tym sprzęt do dojenia i systemy do przechowywania mleka, maszyny i urządzenia do usuwania i przechowywania gnojowicy i obornika, a także sprzęt do przetwórstwa żywności. Targi to również okazja do zapoznania się z szeroką ofertą usług doradczych. Uczennice 15.11.2018r. odwiedziły także nowoczesne gospodarstwo krów mlecznych koło Osterode w Niemczech. Wyjazd na targi pogłębił wiedzę uczennic i umożliwił zapoznanie się z nowymi technologiami i trendami w rozwoju branży hodowlanej, inseminacyjnej na świecie. Uczennice nawiązywały również kontakt z wystawcami doskonaląc tym samym swoje umiejętności w zakresie znajomości języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z ich kierunkiem kształcenia. Obecność uczennic na targach w znacznym stopniu przyczyniła się do poszerzenia ich wiedzy, co z pewnością zaowocuje lepszymi wynikami egzaminów zawodowych. Rozwinie i ukierunkuje ich zainteresowania oraz wpłynie na ich przyszłą karierę zawodową.

Aneta Adamczyk