cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
wtorek, 04 grudnia 2018 07:59

Pierwsze spotkanie projektu „From GLOBE to Erasmus: student research projects”

W dniach 26 XI – 30 XI 2018r. w ZSiPO w Nysie odbyło się pierwsze spotkanie związane z realizacją  projektu „From GLOBE to Erasmus: student research projects”  w ramach programu Erasmus+. Szkołami uczestniczącymi w przedsięwzięciu,  poza „Rolnikiem”, były Wolfert College Rotterdam z Holandii i Srednja škola Buzet z Chorwacji. Z każdej  z nich przyjechało po sześciu uczniów i dwóch opiekunów.

Już pierwszego dnia powołany został międzynarodowy zespół zadaniowy, którego celem było przygotowanie materiału wyjściowego dla całego projektu. Językiem komunikacji był język angielski. W trakcie spotkania odbyły się warsztaty poświęcone m.in. przedstawieniu charakterystyki  środowiska przyrodniczego szkół partnerskich oraz utworzeniu słownika tematycznego w czterech językach. Powstała lista pytań badawczych, które następnie posłużą międzynarodowym grupom badawczym w realizacji uczniowskich projektów badawczych dotyczących środowiska przyrodniczego. Uczniowie przygotowali materiały związane z realizacją zadań i prezentacje podsumowujące,  które zamieścili na portalu eTwinning.

Młodzież uczestniczyła także w kilku wycieczkach dydaktycznych (warsztatach i zwiedzaniu wystawy Hydropolis we Wrocławiu, wykładzie i zwiedzaniu Uniwersytetu Wrocławskiego, badaniu wody nad J. Nyskim, zwiedzaniu hydroelektrowni Głębinów, obserwacji komponentów środowiska w Parku Krajobrazowym Gór Opawskich i innych).

Warsztatom towarzyszyła miła atmosfera oraz integracyjne wydarzenia sportowo-rekreacyjne. Cel spotkania został osiągnięty, ale to nie jedyna korzyść. W ciągu tygodnia uczniowie pracowali nad własną komunikacją w języku angielskim, rozwijali umiejętności informatyczne i myślenie koncepcyjne, doświadczali nauki w życiu codziennym, szukali wspólnych problemów środowiskowych, budowali hipotezy i uczyli się pracy w grupie.

Jolanta Wawrzyniak-Rószczka, Lucyna Bagrowska-Feige