cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
środa, 12 grudnia 2018 11:18

Certyfikat uznania dla szkolnej Kampanii Fenologicznej

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała certyfikat uznania za aktywne uczestnictwo w Europejskiej Kampanii Fenologicznej, która odbywa się w ramach Programu GLOBE. Uczestniczymy w niej od 2015r. Obserwacje fenologiczne prowadzi w parku szkolnym zespół Globe'owców w dwóch okresach. Pierwszy rozpoczyna się wraz z początkiem okresu wegetacyjnego i trwa do końca czerwca. W tym czasie mierzona jest długość 4 liści na każdym z obserwowanych drzew. Drugi polega na określaniu zmiany barwy liści i ich opadaniu. Obserwacje te prowadzi się od sierpnia do końca listopada. Otrzymane wyniki wysyła się na portal amerykański.