cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
wtorek, 08 stycznia 2019 13:58

Młodzieżowa Rada rozpoczęła pracę

W grudniu odbyło się pierwsze posiedzenie IV kadencji Młodzieżowej Rady w Nysie. Podczas inauguracji radni złożyli ślubowanie i otrzymali z rąk Wiceburmistrza Nysy Piotra Bobaka oraz Sekretarz Miasta Elwiry Ślimak nominacje. 12-osobową radę tworzą przedstawiciele nyskich szkół podstawowych i średnich. W jej składzie znajdują się zarówno nowi przedstawiciele placówek oraz osoby wybrane po raz kolejny. Przewodniczącym został Jan Krakowski, dla którego jest to druga kadencja organu doradczego Burmistrza Nysy. W prowadzeniu rady pomagać mu będą Natalia Kowerek oraz  Konrad Usiarczyk.
Naszą szkołę w radzie reprezentuję uczeń klasy I technikum informatycznego – Michał Węgrzyn, który radnych był również w gimnazjum. Pracując w Młodzieżowej Radzie młodzież bierze na siebie odpowiedzialność za lokalne środowisko, uczy się zasad funkcjonowania samorządu i otrzymuje lekcję demokracji. Działania młodych radnych mają na celu szerzenie idei samorządności oraz zainicjowanie wielu ciekawych przedsięwzięć służących rozwojowi miasta.