cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
piątek, 05 kwietnia 2019 13:06

Co w przypadku strajku?

W związku z impasem w rozmowach związkowców z rządem w sprawie strajku nauczycieli, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie uprzejmie prosi Rodziców uczniów niepełnoletnich o zapewnienie im opieki w dniach strajku. Aktualne możliwości kadrowe uniemożliwiają prowadzenie zajęć dydaktycznych określonych planem lekcji.

Krzysztof Dorożyński