cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
wtorek, 09 kwietnia 2019 17:12

Strajk - dzień III

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy rządem, a związkami zawodowymi strajk będzie kontynuowany.

 

Szkoła nie jest zamknięta dla uczniów. Dla wszystkich przychodzących do szkoły - w miarę możliwości - organizujemy zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.

Krzysztof Dorożyński