cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
piątek, 17 maja 2019 14:44

Akcja Żonkil

W dniach 11-12 maja 2019r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pola Nadziei". Wolontariusze kwestowali w wielu miejscach naszego miasta. Zebrane środki finansowe przeznaczone były na działalność Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie. Udział w akcji dał młodzieży dużo satysfakcji. Celem było jednak nie tylko pozyskiwanie funduszy, ale również kształcenie postaw prospołecznych, uczenie się dostrzegania i uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

Opiekunem wolontariuszy podczas akcji była p. Renata Wilczyńska