cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
piątek, 24 maja 2019 12:49

W trosce o zdrowie

Dzięki współpracy naszej z szkoły z Komendą Powiatową Policji w Nysie uczniowie mają okazję wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez nadkomisarz Małgorzatę Jeżewską. Tematyka spotkań dotyczy głównie dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, ich skutków zażywania oraz odpowiedzialności prawnej.