cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
poniedziałek, 23 września 2019 09:20

Challenge "PASJA KLUCZEM DO SUKCESU" - zapraszamy do udziału w konkursie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza uczniów do udziału w Challenge "PASJA KLUCZEM DO SUKCESU", którego finał odbędzie się dnia 24 października 2019 r. o godzinie 10:00. Wydarzenie organizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2020 realizowanego pod hasłem "PASJA - PROFESJA - POWOŁANIE" - inicjowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do budowania swojej kariery zawodowej w oparciu o posiadane pasje i zainteresowania, tak żeby w przyszłości realizowali się zgodnie z powiedzeniem: "Jeśli będziesz robił to co lubisz, wtedy nigdy nie będziesz musiał pracować".

REGULAMIN KONKURSU:

  • 1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych i/lub uczących się na terenie powiatu nyskiego.
  • 2. Osoba podejmująca wyzwanie musi przygotować 2-3 minutowy materiał filmowy przedstawiający własną pasję życiową wraz z propozycją wykorzystania/przekucia przedstawionej pasji na możliwości zawodowe.
  • 3. Ponadto materiał musi zawierać nazwę/tytuł przewodni filmu, informacje o osobie/osobach występujących.

WYMAGANIA I ZASADY FORMALNE:

  • 1. Przewiduje się składanie prac wykonanych indywidualnie lub przez zespoły 2-3 osobowe. W przypadku pracy zespołowej należy trzymać się zasady: jeden materiał filmowy - wspólna pasja.
  • 2. W przypadku przystąpienia do CHALLENGE osoby niepełnoletniej niezbędne jest wyrażenie zgody na udział oraz akceptacja regulaminu wraz z załącznikami przez rodziców bądź opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej zgodnie z formularzem konkursowym. http://www.powiat.nysa.pl/aktualnosc-7334-challenge_pasja_kluczem_do_sukcesu.html
  • 3. Każdy uczestnik konkursu musi posiadać nauczyciela, który będzie się utożsamiał z projektem.
  • 4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 16 października 2019 roku.

Organizatorem konkursu jest Powiat Nyski i Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, a partnerami są Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.