cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
wtorek, 01 października 2019 11:15

Wycieczka dydaktyczna do parku krajobrazowego w ramach projektu Erasmus

30 września 2019r. odbyła się wycieczka dydaktyczna do Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Impreza została zorganizowana w związku z realizacją  projektu „From GLOBE to Erasmus: student research projects”  w ramach programu Erasmus+. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy II LO z rozszerzoną geografią.

Na początku udaliśmy się do siedziby parku krajobrazowego w miejscowości Góra Św. Anny, aby wysłuchać wykładu na temat form ochrony przyrody oraz zjawisk wulkanicznych występujących na tym terenie 27 mln lat temu. W ten sposób poznaliśmy walory krajobrazowe obszaru w powiązaniu z przeszłością geologiczną i formami działalności gospodarczej człowieka.  To jeden z trzech geoparków w Polsce. Po części teoretycznej udaliśmy się z przewodnikiem na lekcję w terenie. Zwiedziliśmy miejsca przedstawione podczas wykładu. Były to m.in. kamieniołom nefelinitu i amfiteatr. Na szlaku w trakcie przejścia obserwowaliśmy zróżnicowane elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, które następnie rozpoznawaliśmy na mapie satelitarnej tego parku krajobrazowego. Rozwiązaliśmy też kilka zadań w ramach konkursu geograficznego, które były powiązane tematycznie z wyżej wymienionymi zagadnieniami. Zdobyte wiadomości oraz poczynione obserwacje wykorzystane zostaną do przeprowadzenia w ramach projektu Erasmus własnych projektów badawczych na terenie Ziemi Nyskiej i okolic. W tym roku szkolnym rozpoczynamy drugi rok pracy z projektem Erasmus, tym razem z klasami I jgp, Ijg oraz grupą II jg2/II jg1, a także ze szkołami partnerskimi z Rotterdamu (Holandia) i Buzet (Chorwacja).

Jolanta Wawrzyniak-Rószczka, Lucyna Bagrowska-Feige