cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
środa, 30 października 2019 12:19

Wystartował kolejny Listopadowy Łamacz Głowy

Co tydzień do rozwiązania będzie lista zadań zawierająca różne łamigłówki logiczne. Listy pojawiać się będą w każdy piątek listopada na szkolnej stronie internetowej. Na rozwiązanie każdej z nich masz tydzień. Nie musisz rozwiązać wszystkich zadań. Osoba, która ze wszystkich list uzyska największą liczbę punktów otrzyma ocenę celującą z wagą 6 z matematyki i drobny upominek, za II i III miejsce przewidziane oceny celujące z wagą 4.

Pamiętajcie,  trening umysłu jest równie ważny jak codzienna aktywność fizyczna!

Zapraszam do udziału w konkursie!

Anna Grabowiecka s.169