cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
środa, 05 lutego 2020 20:52

Warsztaty profilaktyczne

3 lutego grupa uczniów z kl. ITŻI wzięła udział w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez dr Monikę Piejko z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki technice warsztatowej młodzież zostaje wyposażona w kompetencje miękkie, wspierające i umożliwiające odpowiednie reagowanie i przeciwdziałanie niepożądanym reakcjom. Nasza szkoła włączyła się do projektu pn. "Zachowania problemowe młodzieży – badania w województwie opolskim". Celem zadania jest zdefiniowanie zachowań uznawanych przez młodzież szkolną za problemowe, rozpoznanie uwarunkowań występowania i określenie konsekwencji. Badania zostały wykonane na zlecenie Pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.