cien.png
tlo.gif
naskroty.png
tlo.gif
nag-akt.jpg
czwartek, 27 lutego 2020 09:17

Spotkanie z przedstawicielem PWSZ w Nysie

W dniu 5.02.2020r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem PWSZ w Nysie w ramach promocji uczelni. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas maturalnych technikum i liceum ogólnokształcącego. Uczelnię nyską reprezentował dr inż. Piotr Bernat, który przedstawił różne kierunki studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i zaocznych. Nasi maturzyści zostali zapoznani z programem pięciu dodatkowych kompetencji absolwentów PWSZ w Nysie oraz z możliwościami wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne. Udział w tego typu spotkaniach umożliwi im dokonanie właściwego wyboru kierunków studiów.